Ajankohtaista

Haku maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaan väylään alkanut

Maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on tarjolla uusi, oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Opinnot painottuvat suomen kieleen. Koulutus alkaa 1.11.2020 ja päättyy 29.4.2021. Hakeminen opintoihin 16.4. – 30.4. Lue lisää

Kaikki väyläopinnot nyt etänä

Sekä Karelia-ammattikorkeakoulu että Riveria ovat siirtyneet etäopiskeluun. Jos olet opiskelemassa Kareliassa puolen vuoden tai vuoden väyläopintoja ja et tiedä, miten opinnot etenevät, kysy apua Karelian opinto-ohjaajaltasi.  Jos olet epätietoinen, miten opintosi jatkuvat Riveriassa, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi tai ryhmävalvojaasi. Vaikka kontaktiopetus

Kesän tarjonnassa koko avoimen amk:n tarjonta

Tulevana kesänä Riverian opiskelijat voivat opiskella maksutta kaikkia Karelian avoimen amk:n kesäopintoja. Opinnoille ilmoittautuessa kannattaa huomioida, että suurin osa opinnoista on Karelian täydentävän osaamisen opintoja, joten niissä vaaditaan paljon ennakkotietoja. Kesäopintojen kohdalla ilmoittautuminen tapahtuu poikkeuksellisesti suoraan avoimen amk:n nettisivujen kautta

Soten kesäopintotarjonta julkaistu

Seuraavat verkko-opintoina toteutettavat opintojaksot on mahdollista suorittaa myös kesäopintoina: Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op, Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op, Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op. Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja. Opintojaksot alkavat 1.6.