Ilmoittautuminen


Näin pääset väyläopintoihin mukaan

1. Kysy lisätietoa omalta opoltasi.

2. Käy ohjauskeskustelu oposi kanssa. Ohjauskeskustelussa sovitaan väyläopintokäytännöistä sekä sovitaan, voitko lähteä opintoja suorittamaan ja miten ja milloin opintosi suoritat.

3. Ilmoittaudu opintoihin oheisella ilmoittautumislomakkeella > Ilmoittautumislomake

4. Palauta lomake opollesi. Opintojaksosta riippuen on Riverian opiskelijoille varattujen opiskelupaikkojen määrä vaihtelee.

5. Opinto-ohjaajasi skannaa lomakkeen sähköpostiosoitteeseen: avoinamk@karelia.fi

6. Sinut rekisteröidään avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijaksi. Saat ammattikorkeakoulun opiskelijanumeron ja käyttäjätunnuksen sähköpostitse.

7. Saat jatkossa tarvittaessa ohjausta opintojakson opettajalta ja opinto-ohjaajalta ammattikorkeakoulussa sekä oman oppilaitoksesi opettajilta, ryhmänvalmentajalta ja opinto-ohjaajalta. Sinua ohjataan tarvittaessa hankkimaan lisäosaamista AMK+-näyttöä varten.

8. Saat ammattikorkeakoululta suoritusmerkinnän suorittamistasi opinnoista sekä AMK+-näytöistä. Pyydä opintorekisteriote osoitteesta avoinamk@karelia.fi

9. Toimita ammattikorkeakoulun suoritusote omalle opollesi. Väyläopintosuoritukset tunnustetaan osaksi ammatillisia opintoja.

10. Jos aloitat myöhemmin Karelia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana, väyläopinnoilla ja AMK+-näytöillä hankittu osaaminen voidaan suoraan hyväksilukea / tunnustaa vastaaviin ammattikorkeakouluopintoihin. Tämä käytäntö on voimassa niin pitkään kuin opetussuunnitelmat vastaavat samaa sisältöä.

Väyläopinnoissa opiskelu vaatii sinulta

 • sitoutumista opintoihin ja niiden opiskeluun
 • vastuullisuutta
 • oman ajankäytön hallintaa
 • itsenäistä tiedonhakua ja tiedon soveltamista
 • itsenäistä oppimistehtävien tekemistä

Ammattikorkeakoulussa opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan 27 tunnin työpanosta.

Väyläopinnot pähkinänkuoressa

 • opinnot ovat Riverian opiskelijoille ilmaisia
 • opinnot suoritetaan Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti
 • osallistut opetukseen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana
 • avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan saat käyttäjätunnuksen amk:n verkkoon ja sähköiseen Moodle-oppimisympäristöön
 • opintosuoritukset tallennetaan Kareliassa Peppiin
 • saat Karelian opiskelijapalveluista opintorekisteriotteen suorittamistasi opinnoista, kun pyydät sitä itse.