Jatko-opintovaihtoehtoja esitellään työelämäpäivillä

Järjestämme kaikkien alojen opiskelijoille syksyn mittaan tilaisuuksia, jossa voi tutustua jatko-opintovaihtoehtoihin ja tavata työnantajia. Tapahtumat ovat osa maakunnallista työllisyysviikko-tempausta. Esillä tapahtumissa myös väyläopinnot. Lisätietoa

Jatko-opintovaihtoehtoja esitellään työelämäpäivillä