Epic Challenge – Orientaatio innovaatiotoimintaan 5 op


Tavoite ja sisältö

Opintojaksolla työskentelet monialaisissa tiimeissä avointen, työelämälähtöisten haasteiden parissa. Tiimit kehittävät uusia innovatiivisia ratkaisuja hyödyntäen tiimipohjaisen tuotekehityksen työkaluja ja menetelmiä. Kehitettävien ratkaisujen ja konseptien toimivuutta testataan, arvioidaan ja jalostetaan edelleen eri menetelmien, nopeiden kokeilujen ja prototyyppien avulla. Tiimit ovat myös yhteydessä asiantuntijoihin sekä paikallisiin organisaatioihin ja yrityksiin.

Osana kurssia opiskelija raportoi viikottain työskentelystään sekä tekee itsenäiset kehittämistehtävät käytetyistä menetelmistä.

Kurssi alkaa kickoff-viikolla 9.-11.1.2018 klo 16-19:30 (Tiedepuisto, Länsikatu 15).

Lisäksi TRL esitykset 31.1.2018 klo 16-18:30 sekä
TRL showroom 28.2.2018 klo 16-18:30

Lue lisää http://www.epicchallengejoensuu.com/fi

Ilmoittautuminen 15.12.2017 mennessä!

Lisätietoja