Hygieniapassi – Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia 1,5 op


Keskeinen sisältö

  • henkilökohtainen hygienia
  • hygieeniset työtavat
  • omavalvonta
  • puhtaanapito
  • mikrobiologia
  • ruokamyrkytykset
  • lainsäädäntö

Korttimaksu
Hygieniapassin todistusmaksu on 10 €.

Toteutus keväällä 2020

Kaikki testit ja luennot toteutetaan: Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3, Joensuu.

 

Vaihtoehto 1: Itsenäinen opiskelu ja Eviran hygieniatestin hyväksytty suorittaminen.

Testiajankohta päivitetään sivuille elokuussa.

 

Vaihtoehto 2: Aktiivinen osallistuminen luennoille, itsenäisen opiskelu ja Eviran hygieniatestin hyväksytty suorittaminen

Luentojen ajankohdat ja testiaika päivitetään sivuille elokuussa.