Tennareista töppösiin


Osaamistavoitteet

Opiskelijana
Perehdyt ikääntymiseen biologisena, psykologisena, hengellisenä ja sosiaalisena ilmiönä.
Pohdit ikääntymistä osana luonnollista elämänkulkua ja terveyden edistämisen viitekehystä.
Tunnistat ja tiedostat yhteiskunnassa esiintyvien käsitteiden vanhuskäsitys ja vanhuskuva taustalla olevia arvoja ja tulkitsee valitsemiensa esimerkkien avulla kirjallisuudessa esiintyvää vanhuskäsitystä ja vanhuskuvaa.
Syvennyt ikääntyvän kohtaamisen erilaisiin rooleihin ja kompetensseihin ECCF viitekehyksen avulla.

Keskeinen sisältö

Biologinen, psykologinen, hengellinen ja sosiaalinen vanheneminen
Vanhuskäsitys ja vanhuskuva
Ikääntyminen osana luonnollista elämänkulkua
Ikääntyminen ja yhteiskunta
Eurooppalainen ydinosaamisen viitekehys ikääntyneiden kanssa työskenteleville (ECCF)

Lisätietoja