Metsätalousinsinööriväylä


Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopintoja on mahdollista lähteä pilotoimaan. Pilotissa osa opinnoista  suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuaan väyläpilottiin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa ja valmistuvat metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee vuodella.

 

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla, vaan hän kävi metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Lukuvuonna 2018-2019 voit suorittaa

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eija Kropsulta (Riveria).

 


 

Metsätalousinsinöörin opintojen sijoittuminen metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan opintoihin

Metsätalousinsinööri (AMK), 240 opintopistettä

Syksy

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Metsäteollisuus 3 op

 

AMK+-näyttötentti, jota varten tukimateriaali. Kestävän kehityksen edistäminen (pakollinen, valinnaiset). /

Korkeakouluopinnot.

 

Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op AMK+-materiaali. Tehtävät. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset). /

Korkeakouluopinnot.

Tieto- ja viestintätekniikka 3 op Näyttötehtävät. Tarvittava materiaali moodlessa. Toiminta digitaalisessa ympäristössä (pakollinen, valinnaiset).
Metsänmittaus ja kartoitus, 6 op

(4,5 ja 1,5)

 

Kenttärata ja näyttö.

Teoria-aineisto luettavaksi.   tentti

Paja-apu mittauksen itseopiskeluun.

Metsän hoito ja hyödyntäminen (jonkin verran). /

Korkeakouluopinnot.

 

Ammatillinen kasvu 1 2 op Keskustelu AMK-edustajan (opo) kanssa. Top-työskentely amm.opetuksessa (raportointi?). Tehtäviä.

 

1.-2. v. Työelämässä toimiminen. /

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet.

Metsänhoidon perusteet 4 op AMK+-näyttö: opiskelua moodle-ympäristössä -> verkkotentti. Mahdollisesti kasvintunnistustentti luonnossa 1.-2. v. Metsän hoito ja hyödyntäminen.
Kasvifysiologia 5 op suoritetaan tutkinto-opiskelijana ei kuulu väyläopintoihin
Puulajit 3 op AMK+-näyttö moodlessa.

Kirjallinen vastaus (paja-apu).

1. v. Tietotekniikka.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset).

 Kevät

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Introduction to Forestry English 2 op Tentti.

Kontaktiopetus (AMK).

Osin läsnä AMK Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (valinnaiset).

 

Metsätuhot 2 op Materiaali ->  tentti.

Maastoharjoitus.

Osin läsnä AMK Korkeakouluopinnot.
Metsänuudistaminen 6 op Materiaali -> tentti.

Harjoitustyö.

Metsän hoito ja hyödyntäminen. /

Korkeakouluopinnot.

Paikkatiedon hallinta 6 op

 

Oppimistehtävä. Tentti.

Harjoitustyö.

Läsnä

AMK

Korkeakouluopinnot.
Puunhankinnan perusteet 5 op Osa A: puunhankinnan perusteiden teoria (materiaali -> moodletentti). Maastotentti?

Osa B: manuaalinen puunkorjuu, taim.hoito, työturvallisuuskortti.

 

Osa A:

AMK+-näyttö

 

Osa B: AMK+-näyttönä keskustelu opettajan kanssa

 

 

 

Metsän hoito ja hyödyntäminen.

Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4 op Toimintasuunnitelma.

Vierailuraportit.

Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä.  /

Työelämässä toimiminen (valinnaiset).

Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op Oppimistehtävä. Tentti. Läsnä AMK:ssa Korkeakouluopinnot.
Skogssvenska 2 op Teoriakoe. Suullinen esitys Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (valinnaiset).

Lisäksi

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kuva: Susanna Jonninen