Metsätalousinsinööriväylä


Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee vuodella.

 

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Lukuvuonna 2020-2021 voit suorittaa

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eija Kropsulta (Riveria).

 


Metsätalousinsinöörin opintojen sijoittuminen metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan opintoihin

Metsätalousinsinööri (AMK), 240 opintopistettä

Syksy

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Metsäteollisuus
3 op
AMK+-näyttötentti, jota varten tukimateriaali. Kestävän kehityksen edistäminen (pakollinen, valinnaiset) /

Korkeakouluopinnot

 

Raportointi ja kirjoitusviestintä
2 op
AMK+-materiaali. Tehtävät. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset) /

Korkeakouluopinnot

Tieto- ja viestintätekniikka
3 op
Näyttötehtävät. Tarvittava materiaali moodlessa. Toiminta digitaalisessa ympäristössä (pakollinen, valinnaiset)
Metsänmittaus
ja kartoitus
6 op 
(4,5 ja 1,5)
Kenttärata ja näyttö.

Teoria-aineisto luettavaksi. Tentti

Paja-apu mittauksen itseopiskeluun.

Metsän hoito ja hyödyntäminen (jonkin verran) /

Korkeakouluopinnot

 

Ammatillinen kasvu 1 2 op Keskustelu AMK-edustajan (opo) kanssa. Top-työskentely amm.opetuksessa (raportointi?). Tehtäviä.

 

1.-2. v. Työelämässä toimiminen /Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Metsänhoidon perusteet 4 op AMK+-näyttö: opiskelua moodle-ympäristössä > verkkotentti. Mahdollisesti kasvintunnistustentti luonnossa 1.-2. v. Metsän hoito ja hyödyntäminen
Kasvifysiologia
5 op
suoritetaan tutkinto-opiskelijana ei kuulu väyläopintoihin
Puulajit 3 op AMK+-näyttö moodlessa.

Kirjallinen vastaus (paja-apu)

1. v. Tietotekniikka

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset)

 Kevät

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Introduction to Forestry English 2 op Tentti.

Kontaktiopetus (AMK).

Osin läsnä AMK Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (valinnaiset)

 

Metsätuhot 2 op Materiaali ->  tentti.

Maastoharjoitus.

Osin läsnä AMK Korkeakouluopinnot
Metsänuudistaminen 6 op Materiaali -> tentti.

Harjoitustyö.

Metsän hoito ja hyödyntäminen. /

Korkeakouluopinnot

Paikkatiedon hallinta 6 op

 

Oppimistehtävä. Tentti.

Harjoitustyö.

Läsnä

AMK

Korkeakouluopinnot
Puunhankinnan perusteet 5 op Osa A: puunhankinnan perusteiden teoria (materiaali -> moodletentti). Maastotentti?

Osa B: manuaalinen puunkorjuu, taim.hoito, työturvallisuuskortti.

 

Osa A:

AMK+-näyttö

 

Osa B: AMK+-näyttönä keskustelu opettajan kanssa

 

 

 

Metsän hoito ja hyödyntäminen

Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4 op Toimintasuunnitelma.

Vierailuraportit.

Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä  /

Työelämässä toimiminen (valinnaiset)

Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op Oppimistehtävä. Tentti. Läsnä AMK:ssa Korkeakouluopinnot
Skogssvenska 2 op Teoriakoe. Suullinen esitys Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (valinnaiset)

Lisäksi

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kuva: Susanna Jonninen