Metsätalousinsinööriväylä


Metsätalousinsinöörin vuoden väyläopinnot suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput metsätalousinsinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja valmistut metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan ammattiin Riveriasta. Näin opintopolku metsätalousinsinööriksi lyhenee vuodella.

Info metsäalan väyläopinnoista

Osana Riverian työelämä- ja jatko-opintopäivää järjestettiin metsäalan väyläopintoinfo 16.9.2020. Infossa olivat opinnoista kertomassa opinto-ohjaaja Pekka Huotari ja metsätalousinsinööriopiskelija Anu Solehmainen Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Pääset infotallenteeseen täältä.

 

Uratarina metsäkoneenkuljettajasta metsätalousinsinööriksi

Jaakob Tiaisella ei vielä ollut väyläopintomahdollisuutta, kun hän opiskeli metsäalaa Valtimolla. Jaakob opiskeli metsätalousinsinööriksi normaalipitkää reittiä.

Lukuvuonna 2020-2021 voit suorittaa

Kysy opintojen sisällöstä ja ilmoittautumisesta opinto-ohjaaja Eija Kropsulta (Riveria).

 


Metsätalousinsinöörin opintojen sijoittuminen metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan tai metsäkoneasentajan opintoihin

Metsätalousinsinööri (AMK), 240 opintopistettä

Syksy

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Metsäteollisuus
3 op
AMK+-näyttötentti, jota varten tukimateriaali. Kestävän kehityksen edistäminen (pakollinen, valinnaiset) /

Korkeakouluopinnot

 

Raportointi ja kirjoitusviestintä
2 op
AMK+-materiaali. Tehtävät. Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset) /

Korkeakouluopinnot

Tieto- ja viestintätekniikka
3 op
Näyttötehtävät. Tarvittava materiaali moodlessa. Toiminta digitaalisessa ympäristössä (pakollinen, valinnaiset)
Metsänmittaus
ja kartoitus
6 op 
(4,5 ja 1,5)
Kenttärata ja näyttö.

Teoria-aineisto luettavaksi. Tentti

Paja-apu mittauksen itseopiskeluun.

Metsän hoito ja hyödyntäminen (jonkin verran) /

Korkeakouluopinnot

 

Ammatillinen kasvu 1 2 op Keskustelu AMK-edustajan (opo) kanssa. Top-työskentely amm.opetuksessa (raportointi?). Tehtäviä.

 

1.-2. v. Työelämässä toimiminen /Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Metsänhoidon perusteet 4 op AMK+-näyttö: opiskelua moodle-ympäristössä > verkkotentti. Mahdollisesti kasvintunnistustentti luonnossa 1.-2. v. Metsän hoito ja hyödyntäminen
Kasvifysiologia
5 op
suoritetaan tutkinto-opiskelijana ei kuulu väyläopintoihin
Puulajit 3 op AMK+-näyttö moodlessa.

Kirjallinen vastaus (paja-apu)

1. v. Tietotekniikka

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä (valinnaiset)

 Kevät

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Introduction to Forestry English 2 op Tentti.

Kontaktiopetus (AMK).

Osin läsnä AMK Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (valinnaiset)

 

Metsätuhot 2 op Materiaali ->  tentti.

Maastoharjoitus.

Osin läsnä AMK Korkeakouluopinnot
Metsänuudistaminen 6 op Materiaali -> tentti.

Harjoitustyö.

Metsän hoito ja hyödyntäminen. /

Korkeakouluopinnot

Paikkatiedon hallinta 6 op

 

Oppimistehtävä. Tentti.

Harjoitustyö.

Läsnä

AMK

Korkeakouluopinnot
Puunhankinnan perusteet 5 op Osa A: puunhankinnan perusteiden teoria (materiaali -> moodletentti). Maastotentti?

Osa B: manuaalinen puunkorjuu, taim.hoito, työturvallisuuskortti.

 

Osa A:

AMK+-näyttö

 

Osa B: AMK+-näyttönä keskustelu opettajan kanssa

 

 

 

Metsän hoito ja hyödyntäminen

Metsäbioliiketoiminta ja yrittäjyys 4 op Toimintasuunnitelma.

Vierailuraportit.

Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä  /

Työelämässä toimiminen (valinnaiset)

Uusiutuvat energialähteet ja niiden käyttö 5 op Oppimistehtävä. Tentti. Läsnä AMK:ssa Korkeakouluopinnot
Skogssvenska 2 op Teoriakoe. Suullinen esitys Läsnä AMK:ssa Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä (valinnaiset)

Lisäksi

AMK+-näyttö

Metsänluonnonhoitotutkinnon valmennus 2 op – AMK+-näyttönä luonnonhoitokortin suorittaminen tai kortin osoittaminen suoritetuksi.

Kuva: Susanna Jonninen