Metsäteollisuus 3 op


OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija:

 • ymmärtää metsäteollisuuden merkityksen Suomen kansantaloudelle
 • osaa selostaa raakapuun käytön metsäteollisuudessa
 • osaa selostaa puun käytön keskeiset materiaalivirrat
 • tietää metsäteollisuuden raaka-aineelle asettamat vaatimukset
 • tietää metsäteollisuuden keskeisimmät tuotteet ja niiden käyttökohteet
 • pystyy selvittämään Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymät
 • ymmärtää globaalin metsäteollisuuden vaikutuksen Suomen metsäteollisuuteen

KESKEINEN SISÄLTÖ

 • Metsävarat ja puun vuotuinen käyttö eri metsäteollisuuden alueilla
 • Puuraaka-aineen materiaalivirrat
 • Mekaanisen metsäteollisuuden keskeisimmät tuotteet
 • Mekaanisen metsäteollisuuden keskeisimmät prosessit (saha, vaneri)
 • Kemiallisen metsäteollisuuden keskeisimmät tuotteet
 • Kemiallisen metsäteollisuuden keskeisimmät prosessit
 • Tehdasvierailut
 • Metsäteollisuuden uudet tuotteet
 • Suomen metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymät
 • Globaali metsäteollisuus

Lisätietoa