Restonomiväylä


Restonomiväylän opinnot ovat sinulle hyödyllisiä, jos tavoitteenasi on jatkaa restonomiopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot lyhentävät opintoaikaasi Karelia-ammattikorkeakoulussa vuodella ja samalla valmistut ammattiin ammattiopistosta. Opinnot suoritettuasi voit hakea Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ja jatkaa toisen vuoden opintoihin. Toki voit hakeutua jatkamaan opintojasi myös muissa ammattikorkeakouluissa. Kareliassa restonomiopinnot painottuvat matkailu- ja palveluliiketoimintaan.

Lukuvuoden aikana osallistut sekä opetukseen Kareliassa että ammattiopistossa. Ammatillisia opintoja suoritat samalla henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Restonomiväylän infon tallenne

Voit hakeutua restonomiväylän opintoihin. Info järjestettiin Niskalassa Joensuussa 9.10.2019

Löydät infotallenteen täältä:

Suvituuli kertoo tunnelmistaan ja kokemuksistaan väyläopinnoista

​Vuoden väylän opinnot

Alla olevasta taulukosta näet restonomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ja niiden sijoittumisen ammatilliseen tutkintoosi. Restonomiväylässä tavoitteena on suorittaa vähintään 55 op opinnoista.

SYKSYN OPINNOT

Opintojakso Suoritustapa /aikataulu Aikataulu / näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Ammatillisessa perustutkinnossa aikataulu
Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen!, 5 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op AMK+-näyttö / 1. tai 2. vuoden keväällä amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu PTO,

Hotellin vastaanottopalvelut / O PTO

1.      vuosi syksy

1.      vuosi kevät ja 2. vuosi syksy

Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet, 3 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Ammattimatematiikka, 2 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Alkoholijuomatietous, 3 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO 2.      tai 3.   vuosi, kun 18 v.
Hygieniaosaaminen, 2 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu

Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO

1.      vuosi syksy

 

Matkailun liiketoiminta, 4 op opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailupalvelujen tuotteistaminen / VTO 2.      tai 3. vuosi
Matkailun perusteet, 4 op AMK+-näyttö mahdollisuus osalle opintojaksosta / 1. tai 2. v. keväällä + opinnot Karelia amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu PTO,

Matkapalvelujen myynti O PTO

1.      vuosi syksy

Matkapalvelujen myynti O PTO

Raportointi ja kirjoitusviestintä, 2 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Ammatillinen kasvu, 1 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp

 

KEVÄÄN OPINNOT

Opintojakso Suoritustapa Aikataulu / ilmoittautuminen Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Ammatillisessa perustutkinnossa aikataulu
Perusharjoittelu 18 op AMK+-näyttö (reflektointilomake) amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Kaikki tutkinnon osat 1.      vuosi kevät, sekä 2. ja 3. vuosi
Social Contacts and Customer Service 3 op opinnot Karelia Kaikki OA pakolliset OA pakolliset 1. vuosi ja 2. vuosi syksy
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op Kurssin osana EA1, joka voidaan suorittaa AMK+-näyttönä / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailupalvelujen markkinointiviestintä / VTO tai Matkailupalvelujen tuotteistaminen / VTO

 

EA1 1. vuosi
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO 2.      tai 3. vuosi, kun 18 v.

( ks. Alkoholijuomatietous)

Ammatillinen kasvu, 1 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat – tunnustetaan 2 osp laajuisena
    Syksyn opintojen opetussuunnitelmat:

Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen! 5 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3 op
Ammattimatematiikka 2 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op
Matkailun liiketoiminta 4 op
Matkailun perusteet 4 op
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Ammatillinen kasvu 1 op

 

Kevään opinnot​

Perusharjoittelu 18 op
Social Contacts and Customer Service 3 op
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Ammatillinen kasvu 2, 1 op

 

AMK+-näytöt

Seuraavat opintojaksot voit suorittaa myös kokonaan tai osittain AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa. Yleisin AMK+-näytön tapa on kirjallinen tehtävä.

Perusharjoittelu 18 op
Matkailun perusteet 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op