Restonomiväylä


Restonomiväylän opinnot ovat sinulle hyödyllisiä, jos tavoitteenasi on jatkaa restonomiopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot lyhentävät opintoaikaasi Karelia-ammattikorkeakoulussa jopa vuodella ja samalla valmistut ammattiin ammattiopistosta. Kareliassa restonomiopinnot painottuvat matkailu- ja palveluliiketoimintaan.

 

Restonomin väyläopintoja Kareliassa voit opiskella sinulle sopivalla tavalla

Vaihtoehdot:

1. Opiskelet ammatillisen koulutuksesi viimeisen syyslukukauden ajan väyläopintoja (30 op) yhdessä Karelian ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijaryhmän kanssa. Kevätlukukaudella suoritat ammatillisen perustutkintosi loppuun ja valmistut Riveriasta viimeistään kesäkuussa.

Haet keväällä erillishaussa Karelian tutkinto-opiskelijaksi ja aloitat tutkinto-opinnot Kareliassa syksyllä toisen vuoden restonomiopiskelijoiden kanssa (sama ryhmä, jonka kanssa opiskelit väyläopintoja). Kevään aikana suorittamatta jääneet restonomiopinnot suoritat loppuun toisen vuoden opintojen yhteydessä.

2. Opiskelet väyläopintoja Kareliassa koko ensimmäisen restonomiopintojen vuoden (vähintään 55 op). Haet kevään erillishaussa Karelian tutkinto-opiskelijaksi. Aloitat restonomin tutkinto-opinnot seuraavana syksynä toisen vuoden restonomiopiskelijoiden kanssa (sama ryhmä, jonka kanssa opiskelit väyläopintoja).

3. Keräät restonomiopintojen 30 op (syyslukukauden opinnot) tai 55 op (ensimmäisen lukuvuoden opinnot) pitkin ammatillisia opintoja, esim. kahtena vuotena. Haku Kareliaan voi tapahtua joko syksyn tai kevään erillishaussa riippuen valmistumisajankohdastasi Riveriassa.

4. Opiskelet syyslukukauden restonomiopinnot (30 op) ja valmistut joulukuussa Riveriasta. Haet Karelian tutkinto-opiskelijaksi syksyn erillishaussa ja jatkat tutkinto-opinnoissa Kareliassa tammikuussa. Kevätlukukaudella suoritat Kareliassa täydentävän osaamisen opintoja sekä kevätlukukauden restonomiopintoja.

5. Suoritat yksittäisiä opintojaksoja restonomin väyläopinnoista. Suorittamalla 5-15 osp (vastaavuus 5-15 op Kareliassa), voit koota niistä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Samalla saat käsityksen restonomi- ja korkeakouluopinnoista. Tämä sopii myös hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille.

Restonomiväylän info

Syksyllä 2020 restonomiväylän info järjestetään 16.9. klo 17 Teamsin välityksellä Niskalan työelämä- ja jatko-opintopäivän yhteydessä. Täältä löydät koko tapahtuman ohjelman sekä linkin väyläopintoinfoon -> katso täältä

Tutustuminen restonomin väyläopintoihin järjestetään joka kevät

Tutustuminen Kareliassa, Wärtsilä-kampuksella järjestetään joka vuosi infon jälkeen.

Seuraavan kerran opintoihin voi ilmoittautua keväällä 2021, erillisesti sopien voi yksittäisiin opintoihin tulla mukaan myös muulla aikataululla. Ilmoittautumisajasta kerrotaan infossa ja julkaistaan sen jälkeen tällä nettisivulla.

Suvituuli kertoo tunnelmistaan ja kokemuksistaan väyläopinnoista

​Vuoden väylän opinnot

Alla olevasta taulukosta näet restonomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ja niiden sijoittumisen ammatilliseen tutkintoosi.

SYKSYN OPINNOT

Opintojakso Suoritustapa /aikataulu Aikataulu / näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Ammatillisessa perustutkinnossa aikataulu
Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen!, 5 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op AMK+-näyttö / 1. tai 2. vuoden keväällä amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu PTO,

Hotellin vastaanottopalvelut / O PTO

1.      vuosi syksy

1.      vuosi kevät ja 2. vuosi syksy

Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet, 3 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Ammattimatematiikka, 2 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Alkoholijuomatietous, 3 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO 2.      tai 3.   vuosi, kun 18 v.
Hygieniaosaaminen, 2 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu

Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO

1.      vuosi syksy

 

Matkailun liiketoiminta, 4 op opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailupalvelujen tuotteistaminen / VTO 2.      tai 3. vuosi
Matkailun perusteet, 4 op AMK+-näyttö mahdollisuus osalle opintojaksosta / 1. tai 2. v. keväällä + opinnot Karelia amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailualan asiakaspalvelu PTO,

Matkapalvelujen myynti O PTO

1.      vuosi syksy

Matkapalvelujen myynti O PTO

Raportointi ja kirjoitusviestintä, 2 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp
Ammatillinen kasvu, 1 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat x osp

 

KEVÄÄN OPINNOT

Opintojakso Suoritustapa Aikataulu / ilmoittautuminen Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Ammatillisessa perustutkinnossa aikataulu
Perusharjoittelu 18 op AMK+-näyttö (reflektointilomake) amikseen näyttö / aikataulu hoks:n mukaisesti Kaikki tutkinnon osat 1.      vuosi kevät, sekä 2. ja 3. vuosi
Social Contacts and Customer Service 3 op opinnot Karelia Kaikki OA pakolliset OA pakolliset 1. vuosi ja 2. vuosi syksy
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op Kurssin osana EA1, joka voidaan suorittaa AMK+-näyttönä / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Matkailupalvelujen markkinointiviestintä / VTO tai Matkailupalvelujen tuotteistaminen / VTO

 

EA1 1. vuosi
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op AMK+-näyttö / opinnot Karelia amikseen näyttö/ aikataulu hoks:n mukaisesti Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti / VTO 2.      tai 3. vuosi, kun 18 v.

( ks. Alkoholijuomatietous)

Ammatillinen kasvu, 1 op opinnot Karelia Korkeakouluopinnot tutkinnon osat – tunnustetaan 2 osp laajuisena

Syksyn opintojen sisällöt

Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen! 5 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet 3 op
Ammattimatematiikka 2 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op
Matkailun liiketoiminta 4 op
Matkailun perusteet 4 op
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Ammatillinen kasvu 1 op

Kevään opintojen sisällöt

Perusharjoittelu 18 op
Social Contacts and Customer Service 3 op
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Ammatillinen kasvu 2, 1 op

AMK+-näytöt

Seuraavat opintojaksot voit suorittaa myös kokonaan tai osittain AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa. Yleisin AMK+-näytön tapa on kirjallinen tehtävä.

Perusharjoittelu 18 op
Matkailun perusteet 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1, 4 op
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2, 4 op
Alkoholijuomatietous 3 op
Hygieniaosaaminen 2 op

Seuraavia opintoja suosittelemme hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijoille:

Voit koota yksittäisistä restonomin väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla restonomiopiskelijaryhmien opetukseen Joensuussa Karelia-ammattikorkeakoululla ja/tai amk+-näytöillä. Opintojakson vastaavan opettajan kanssa voi joissain tapauksissa sopia myös itsenäisestä suorituksesta.

Alta näet opintojaksot, joita voit valita Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaasi (5-15 osp):

  • Hauska tutustua!/Оченьприятно! tai Freut mich, Sie kennenzulernen!, 5 op (osallistuminen opetukseen Karelissa, opetus alkaa syyskuun toisella viikolla)
  • Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet, 3 op (osallistuminen opetukseen Karelissa) alkaa heti elokuussa
  • Ammattimatematiikka, 2 op (osallistuminen opetukseen Karelissa) alkaa lokakuussa
  • Alkoholijuomatietous, 3 op (tämän voi suorittaa joko osallistumalla opetukseen Kareliassa tai amk+-näytöllä), alkaa heti lukukauden alussa
  • Hygieniaosaaminen, 2 op (tämän voi suorittaa joko osallistumalla opetukseen Kareliassa tai amk+-näytöllä)
  • Raportointi ja kirjoitusviestintä, 2 op (osallistuminen opetukseen Karelissa / verkko-opinnot?) heti lukukauden alussa

 Näiden lisäksi sinun on mahdollista suorittaa Perusharjoittelu, 18 op amk+-näytöllä oman osaamisalasi työelämäjaksolla esim. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti -tutkinnon osan yhteydessä (matkailualan opiskelijoilla) tai ravintola- ja catering-alalla esim. Asiakaspalvelu ja myynti tai Juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnon osien yhteydessä.