Sosiaali- ja terveysalan väylät


Sosiaali- ja terveysalan väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua ammattikorkeakouluun ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopintoja.

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa puoli vuotta. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Puolen vuoden väylät

Sosiaali- ja terveysalan väyläopintoja voi opiskella nyt puolen vuoden (30 op) kokonaisuutena!

Jos opiskelet lähihoitajaksi, voit hakeutua

Jos opiskelet nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, voit hakeutua

Yksittäiset opintojaksot verkko-opintoina

Voit myös opiskella yksittäisiä opintojaksoja omaan tahtiin verkko-opintoina ja saada tuntumaa AMK-opintoihin. Opintojaksoille ilmoittaudutaan poikkeuksellisesti suoraan alla olevien linkkien kautta:

Jos olet suuntautunut kuntoutukseen tai sinulla on siitä jo osaamista voit osallistua opintojaksolle Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op tai osoittaa osaamisesi AMK+-näytöllä. Näyttö tapahtuu tekemällä itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä annetut tehtävät.

Video

Nykyinen sairaanhoitaja- ja entinen lähihoitajaopiskelija Ilona Manninen kertoo kokemuksistaan Väyläopinnoissa. Haastattelijana toimii Eine Paldan: