Sosiaali- ja terveysalan väylät


Väyläopinnoista on sinulle hyötyä, jos tähtäät sote-alan jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa tai haluat tutustua AMK-opintoihin ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja sosionomiopintoja.

Kevään 2020 yksittäisten opintojaksojen tarjonta

Vuoden 2020 aikana voit opiskella kaikkiin sote-alan tutkintoihin sisältyviä väyläopintoja verkko-opintoja. Voit koota itsellesi sopivan tutkinnon osan (15 osp) tai suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Kaikkiin opintoihin ilmoittaudutaan täyttämällä väyläopintojen ilmoittautumislomake (ks. Ilmoittautuminen).

Seuraavat opinnot ovat nonstop-opintoja, jotka voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi lukukausien aikana.

Seuraavissa opintojaksoissa on kiinteä opintojen alkamispäivämäärä. Viimeinen ilmoittautumispäivä opintoihin on ilmoitettu kunkin opintojakson kuvauksessa.

Lisäksi voit halutessasi opiskella Karelian järjestämiä AMK-opintoihin valmentavia opintoja.

Kevään 2020 väyläopinnot

Lähihoitajaopiskelijoiden on mahdollista opiskella puolen vuoden (30 op) väyläopinnot sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja sosionomin AMK-tutkinnoissa. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opiskelijoille on tarjolla sosionomin väyläopinnot (30 op). Opiskelet Kareliassa tutkinto-opinnot aloittavissa ryhmissä. Opinnot alkavat 7.1.2020 ja kestävät koko kevätlukukauden.

Väyläopiskelijoille varatut paikat:

 • Sairaanhoitajaopinnot päivätoteutus (2 paikkaa)
 • Sairaanhoitajaopinnot monimuotototeutus (2 paikkaa)
 • Terveydenhoitajaopinnot päivätoteutus (2 paikkaa)
 • Sosionomiopinnot monimuotototeutus (4 paikkaa)
 • Fysioterapiaopinnot päivätoteutus (2 paikkaa)

Info ja ilmoittautuminen

Tammikuussa 2020 alkavista väyläopinnoista pidettiin infotilaisuus syyskuussa. Tilaisuus oli tarkoitettu kaikille lähihoitaja- sekä kasvatuksen ja ohjauksen opiskelijoille.

Elokuussa alkavista väyläopinnoista järjestetään info kevään 2020 aikana. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan täällä helmikuussa.

Miten pääset väyläopintoihin mukaan?

Vaihe 1:

Riverian järjestetään oma info Karelian infon jälkeen kaikille soten väyläopintoihin ilmoittautumisesta kiinnostuneille. Infossa kerrotaan, miten väyläopinnot vaikuttavat opintoihin ja omaan HOPS:iin / HOKS:iin Riveriassa sekä miten valinta väyläopintoihin toteutetaan. Infoon voi osallistua joko paikan päällä t

Vaihe 2:

Palauta motivaatiokirje infossa ilmoitettuun päivään mennessä omalle opollesi. Ohessa motivaatiokirjeen pohja:

MOTIVAATIOKIRJE VÄYLÄ

Vaihe 3:

Riverian opinto-ohjaajat  haastattelevat motivaatiokirjeen palauttaneet opiskelijat ja tekevät valinnan väyläopintoihin. Arviointi perustuu motivaatiokirjeeseen, aiempaan opintomenestykseen ja haastatteluun.

Vaihe 4:

Valitut opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella. Samalla päivitetään HOPS / HOKS oman ryhmävalmentajan / opon kanssa.

Vaihe 5:

Väyläopinnot alkavat Karelian lukujärjestyksen mukaisesti.

Miten opinnot tunnustetaan lähihoitajan opintoihin?

Hankittu osaaminen tunnustetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

 • Kotihoidossa toimiminen 40 osp

Vammaistyön osaamisala

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp

Ensihoito

 • Pakollinen tutkinnon osa, perustason ensihoidossa: Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen -tutkinnon osa, 30 ops.

 

Miten sosionomin väyläopinnot tunnustetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon?

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä 25 osp

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen 30 osp

VAKA JA NUY:

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa, tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 15 osp

 

Video

Nykyinen sairaanhoitaja ja entinen lähihoitajaopiskelija Ilona Manninen kertoo kokemuksistaan Väyläopinnoissa. Haastattelijana toimii Eine Paldan: