Fysioterapianväylän opinnot


Fysioterapiaväylän opinnot

Sote-alan yhteisen opintokokonaisuuden (15,5 op) lisäksi voit myös opiskella keväällä 2018 verkko-opintoina tämän fysioterapeutin tutkintoon kuuluvan opintojakson.

Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op