Kuntoutus ja kuntouttava toiminta 5 op


OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijana

  • Tiedät kuntoutustoimintaa ohjaavan keskeisen lainsäädännön
  • Tiedät kuntoutuksen keskeiset palvelujärjestelmät ja rahoitusmahdollisuudet
  • Tiedät ICF – luokituksen kuntouksen viitekehyksenä
  • Tiedät GAS – menetelmän periaatteet

 

SISÄLTÖ

  • Kuntoutusalan keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö
  • Kuntoutuksen palvelujärjestelmät: ammatillinen, sosiaalinen, kasvatuksellinen, lääkinnällinen sekä mielenterveys – ja päihdekuntoutus
  • ICF- toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
  • Kuntoutumisen tavoitteiden asettamien ja seuranta (Goal Atteinment Scaling, GAS)

Kesällä 2019 järjestettävä opintojakso alkaa 3.6. ja päättyy 31.7. Lisätietoja

Jos kuntoutusalan osaamisesi on riittävä, voit suorittaa opintojakson myös AMK+-näyttönä. Ota yhteyttä Karelian opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivoseen.