Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä
  • tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset
  • tietää puheeksioton periaatteita

Sisältö

  • Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät
  • Päihdeongelman syntyyn vaikuttavat tekijät
  • Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset
  • Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö
  • Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen

Syksyllä 2020 järjestettävä opintojakso alkaa 31.8. ja päättyy 24.11. Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Ilmoittaudu opintoihin 23.8. mennessä.