Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 5 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee varhaiskasvatuksen teoreettista perustaa ja keskeisiä käsitteitä
  • saa valmiuksia havainnoida ja tukea lasten kehitystä
  • saa valmiuksia tukea lasten leikkiä
  • syventää tietämystään lapsen kehittymisestä, oppimisesta ja kasvatuksesta

Sisältö

Keskeinen sisältö

  • varhaiskasvatuksen keskeiset asiakirjat
  • leikki ja leikin merkitys
  • lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen
  • lapsen havainnointi

Syksyllä 2020 järjestettävä opintojakso alkaa 28.9. ja päättyy 31.12. Ilmoittaudu opintoihin 13.9. mennessä.

Lisätietoja