Lähisuhdeväkivalta 2 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • tunnista toimivan parisuhteen tunnusmerkit sekä tunnistaa parisuhteen toimintaa uhkaavat riskitekijät
  • pohtii omaa rooliaan sosiaali- ja terveysalan työntekijänä väkivaltatyössä ja tiedostaa roolinsa väkivallan ennaltaehkäisyssä
  • tietää ja osaa tunnistaa pari- ja perheväkivallan eri ilmiöt
  • tietää väkivallan puheeksiottamisen periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Sisältö

  • Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät
  • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen

Syksyllä 2020 järjestettävä opintojakso toteutuu verkko-opintoina 28.9.-30.11. Ilmoittaudu 13.9. mennessä.