Lähisuhdeväkivalta 2 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija:

  • tunnista toimivan parisuhteen tunnusmerkit sekä tunnistaa parisuhteen toimintaa uhkaavat riskitekijät
  • pohtii omaa rooliaan sosiaali- ja terveysalan työntekijänä väkivaltatyössä ja tiedostaa roolinsa väkivallan ennaltaehkäisyssä
  • tietää ja osaa tunnistaa pari- ja perheväkivallan eri ilmiöt
  • tietää väkivallan puheeksiottamisen periaatteita ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Sisältö

  • Parisuhteen turvallisuus ja riskitekijät
  • Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy
  • Pari- ja lähisuhdeväkivallan tyypit ja muodot
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja puheeksiottaminen

Keväällä 2021 järjestettävä opintojakso toteutuu verkko-opintoina 15.2.-16.4. Ilmoittaudu 31.1.2021 mennessä.