Tennareista töppösiin – lähestymistapoja ikääntymiseen 5 op


Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät ikääntymismuutosten vaikutukset psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, kognitiiviseen, henkiseen ja seksuaaliseen toimintakykyyn.
 • Tunnet voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteet ja joitakin toimintatapoja.
 • Tutustut ikääntyneiden kanssa työskentelevien henkilöiden eurooppalaisiin pätevyyskuvauksiin.
 • Ymmärrät ikäystävällisen yrityksen toimintaperiaatteita.
 • Lisäät ammatillista tietoisuuttasi ikääntyneen kanssa työskentelystä.
 • Ymmärrät ikääntyneen työntekijän haasteita ja tiedät tukitoimia työssä jaksamiseen
 • Ymmärrät digitalisaation mahdollisuuksia ikääntyneiden kanssa työskennellessä.
 • Arvioit omaa osaamistasi suhteessa esitettyihin pätevyyskuvauksiin.

Sisältö

 • Psyko-fyysinen ikääntyminen
 • Voimavarat ja voimaantuminen
 • ECCF eli ikääntyneiden kanssa työskentelevien henkilöiden eurooppalainen ydinosaamisen viitekehys
 • Ikäystävällinen yritys
 • Ikääntynyt työntekijänä ja kollegana
 • Ikäystävällinen teknologia ja palvelut
 • Toimintakykyä tukeva työote

Keväällä 2020 järjestettävä opintojakso toteutetaan nonstop-opintoina, joten opiskelija voi suorittaa ne oman aikataulunsa mukaisesti kevätlukukauden aikana. Ilmoittaudu opintoihin 1.4. mennessä.

Lisätietoja