Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt 5 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • palliatiivista ja saattohoitoa koskevat lait, asetukset ja suositukset ja soveltaa niitä omassa työssään
 • määritellä palliatiivisessa ja saattohoidossa käytettävät käsitteet
 • hoitaa potilaita eri palliatiivisen hoidon toimintaympäristöissä
 • tunnistaa omat valmiudet ja vastuun parantumattomasti sairaan, kuolevan potilaan hoitajana ja hoidossa

Keskeinen sisältö

 • palliatiivisen hoidon lähtökohdat
 • juridiset lähtökohdat
 • keskeiset käsitteet
 • arvot ja periaatteet
 • toimintaympäristöt
 • maakunnallinen palliatiivisen ja saattohoidon toimintamalli
 • parantumattomasti sairaan potilaan kohtaaminen ja hoitajana toimiminen

Keväällä 2020 järjestettävä opintojakso alkaa 13.1. ja päättyy 30.4. Opinto toteutetaan verkko-opintona. Ilmoittaudu opintoihin 6.1. mennessä.

Lisätietoja