Tieto- ja viestintäteknologia 2 op


Osaamistavoitteet

Opiskelijana osaat

 • käyttää ammattikorkeakoulun tietoteknisiä laitteita ja tietojärjestelmiä vastuullisesti
 • käyttää ammattikorkeakouluopiskelussa vaadittavia tietokoneohjelmia sekä sosiaalisen median työvälineitä
 • työskennellä ja viestiä vastuullisesti sosiaalisessa mediassa

Keskeinen sisältö

TVT (Tieto- ja viestintäteknologia) 2 op

 • Internet ja sähköposti
 • Verkkoasemat ja -tulostimet, resurssienhallinta
 • Tekstinkäsittely (asiakirjastandardi ja opinnäytetyöohjeet)
 • Esitysgrafiikan perusteet
 • Moodle, AC
 • Kyvyt.fi e-portfoliopalvelun perusteet ja blogin perustaminen
 • Sosiaalinen media (mm. Blogit, Skype, Facebook, Google Driven työkalut), verkkoviestintä sosiaalisessa mediassa, Karelia-amk:n netiketti
 • Second Life esittely, avatar hahmon luominen, perusasiat