Tekniikan insinööriväylät


Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa, haluat valmentautua valintakokeisiin tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun. Kareliassa voit opiskella insinööritutkinnon seuraavilla aloilla:

  • Konetekniikan insinööri
  • Rakennusinsinööri
  • Talotekniikan insinööri
  • Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät ammattikorkeakoulussa opiskeluaikaasi. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä väyläopintojen sijoittamista useammalle lukuvuodelle.

Voit suorittaa yksittäisten opintojaksojen tarjottimelta itsellesi Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan, jonka laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä AMK-opinnoissa).

Jos opiskelet talonrakennusta, talotekniikkaa tai kone- ja tuotantotekniikkaa, sinun on mahdollista hakeutua vuoden väyläopintoihin Kareliaan. Väyläopinnot toteutetaan opiskelemalla insinöörien kanssa samoissa ryhmissä.

Tekniikan väyläopintojen info

Talo- ja rakennustekniikan insinööriväylieninfo pidettiin tammikuussa 2019 ja tallenne on katsottavissa täällä.

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat hillitä ilmastonmuutosta ja kehittää insinöörinä uusia energiatuotannon teknologioita. Energiatuotannon ratkaisut ja kiertotalous ovat avainasemassa, kun ratkotaan tulevaisuuden energia-asioita ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Tekniikan vuoden väylät:

Tekniikan väyläopinnoista ammatillisiin tutkinnon osa

Voit koota yksittäisistä tekniikan väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla insinööriopiskelijoiden ryhmien opetukseen Joensuussa tai itsenäisesti verkko-opintoina.

Alla olevasta taulukosta näet opintojaksot, joista opintoja voit valita lukuvuonna 2018-2019. Opiskelet insinööritutkintoihin kuuluvia opintoja insinööriopiskelijoiden ryhmien mukana Joensuussa.

Syksy 2018 Kevät 2019
Algebra 3 op
Pohja kaikelle matemaattiselle opiskelulle – matematiikka on tärkeä ”insinöörikieli”
Perusmatematiikka 3 op
Auttaa valmistautumaan tekniikan alan pääsykokeisiin. Kertaa insinöörin pääsykokeisiin ja vahvista taitojasi esimerkiksi yhtälönratkaisussa ja geometriassa.
Geometria 4 op
Auttaa ratkaisemaan insinöörin työn käytännön ongelmia mm. kattokaltevuus, palkin kestävyys ja kuormitukset.
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op – konetekniikka
Koneet liikkeelle kokoonpanoautomaatiosta metsätraktoriin. Opi suunnittelemaan älykäs voimansiirto!
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Insinööri tekee työssään hankintaesityksiä, tarjouspyyntöjä, työmaapöytäkirjoja ja suunnitteluasiakirjoja. Asiakirjojen täytyy olla oikein tehtyjä!
Rakennuskemia 3 op – rakennustekniikka ja talotekniikka
Tutkitaan, miten materiaalit reagoivat esimerkiksi kosteuteen.
Työvälineet 3 op
Insinöörin arkipäivän työkalut(laskimen käyttö, yleismittarin käyttö ja taulukkolaskentaohjelma excel) raportointiin, mittaamiseen ja ongelmien ratkomiseen.
Virtapiirit 5 op – talotekniikka
Tunnista ampeerit, voltit ja watit! Sisältönä sähköopin perusteet ja peruskomponentit tasa- ja vaihtovirtapiireissä.
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op – konetekniikka ja talotekniikka
Opit perusteet, kuinka ohjataan älytaloja ja automaatiolaitteita.

Verkko-opinnot

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa sekä valmentautua pääsykokeisiin opiskelemalla verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.  Jos haluat mieluummin valmentautua lähiopetukseen osallistumalla, niin silloin sinun kannattaa osallistua keväisin järjestettävälle Perusmatematiikka-opintojaksolle.

Verkko-opintoihin voit ilmoittautua poikkeuksellisesti suoraan alla olevista linkeistä:

Valmentavista kieliopinnoista järjestetään verkko-opintoina Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op, ja myös siihen voi ilmoittautua suoraan alla olevasta linkistä

Jos sinua kiinnostaa energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot, niin voit opiskella verkko-opintoina jo keväällä 2019 nämä opintojaksot:

 

Petteri Korhosen tie kulki ajoneuvoasentajasta konetekniikan insinööriksi.