Tekniikan insinööriväylät


Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa, haluat valmentautua valintakokeisiin tai jos haluat tutustua amk-opiskeluun.

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät ammattikorkeakoulussa opiskeluaikaasi. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä väyläopintojen sijoittamista useammalle lukuvuodelle.

Jos opiskelet talonrakennusta, talotekniikkaa tai kone- ja tuotantotekniikkaa, sinun on mahdollista hakeutua vuoden väyläopintoihin Kareliaan. Väyläopinnot toteutetaan opiskelemalla insinöörien kanssa samoissa ryhmissä.

Tekniikan vuoden väylät:

Tällä videolla esitellään insinööriopintoja Karelia-ammattikorkeakoulussa. Videon alussa on infoa valmentavista opinnoista. Jos haluat katsoa vain insinöörikoulutusten esittelyosuuden, aloita kohdasta 19.50.

 

Tekniikan väyläopinnoista ammatillisiin tutkinnon osa

Voit koota yksittäisistä tekniikan väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä).

Tekniikan ammattikorkeakouluopinnot tutkinnon osaan voit valita seuraavia opintoja:

  • Perusmatematiikka 3 op
  • Algebra 3 op
  • Geometria 4 op
  • Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
  • Työvälineet 3 op

Yksittäiset tekniikan väyläopinnot

Alla olevasta taulukosta näet väyläopintojen yksittäisten opintojen tarjonnan lukuvuonna 2018-2019. Voit valita sinua kiinnostavat opinnot ja opiskella insinööritutkintoihin kuuluvia opintoja insinööriopiskelijoiden ryhmien mukana.

Syksy 2018 Kevät 2019
Algebra 3 op
Pohja kaikelle matemaattiselle opiskelulle – matematiikka on tärkeä ”insinöörikieli”
Perusmatematiikka 3 op
Auttaa valmistautumaan tekniikan alan pääsykokeisiin. Kertaa insinöörin pääsykokeisiin ja vahvista taitojasi esimerkiksi yhtälönratkaisussa ja geometriassa.
Geometria 4 op
Auttaa ratkaisemaan insinöörin työn käytännön ongelmia mm. kattokaltevuus, palkin kestävyys ja kuormitukset.
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op – konetekniikka
Koneet liikkeelle kokoonpanoautomaatiosta metsätraktoriin. Opi suunnittelemaan älykäs voimansiirto!
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Insinööri tekee työssään hankintaesityksiä, tarjouspyyntöjä, työmaapöytäkirjoja ja suunnitteluasiakirjoja. Asiakirjojen täytyy olla oikein tehtyjä!
Rakennuskemia 3 op – rakennustekniikka ja talotekniikka
Tutkitaan, miten materiaalit reagoivat esimerkiksi kosteuteen.
Työvälineet 3 op
Insinöörin arkipäivän työkalut(laskimen käyttö, yleismittarin käyttö ja taulukkolaskentaohjelma excel) raportointiin, mittaamiseen ja ongelmien ratkomiseen.
Virtapiirit 5 op – talotekniikka
Tunnista ampeerit, voltit ja watit! Sisältönä sähköopin perusteet ja peruskomponentit tasa- ja vaihtovirtapiireissä.
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3, 3 op
Itsenäisesti suoritettavat non-stop verkko-opinnot. Kertaa insinöörin pääsykokeisiin ja vahvista taitojasi esimerkiksi yhtälönratkaisussa ja geometriassa. Katso alla olevat verkko-opinnot.
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op – konetekniikka ja talotekniikka
Opit perusteet, kuinka ohjataan älytaloja ja automaatiolaitteita.
Puu rakennusmateriaalina 3 op – rakennustekniikka
Tutkitaan puun lujuutta, puurakenteiden kestävyyttä ja rakennetaan puusilta.

Verkko-opinnot

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa sekä valmentautua pääsykokeisiin opiskelemalla verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.  Jos haluat mieluummin valmentautua lähiopetukseen osallistumalla, niin silloin sinun kannattaa osallistua keväisin järjestettävälle Perusmatematiikka-opintojaksolle.

Verkko-opintoihin voit ilmoittautua poikkeuksellisesti suoraan alla olevista linkeistä:

 

Petteri Korhosen tie kulki ajoneuvoasentajasta konetekniikan insinööriksi.