Tekniikan insinööriväylät


Väyläopinnoista on sinulle hyötyä jos tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakoulussa, haluat valmentautua valintakokeisiin tai jos haluat tutustua AMK-opiskeluun. Kareliassa voit opiskella insinööritutkinnon seuraavilla aloilla:

  • Konetekniikan insinööri
  • Rakennusinsinööri
  • Talotekniikan insinööri
  • Energia- ja ympäristötekniikan insinööri

Parhaimmillaan väyläopinnot lyhentävät ammattikorkeakoulussa opiskeluaikaasi. Opiskelu vaatii tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä väyläopintojen sijoittamista useammalle lukuvuodelle.

Voit suorittaa yksittäisten opintojaksojen tarjottimelta itsellesi Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan, jonka laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä AMK-opinnoissa).

Jos opiskelet talonrakennusta, talotekniikkaa tai kone- ja tuotantotekniikkaa, sinun on mahdollista hakeutua vuoden väyläopintoihin Kareliaan. Väyläopinnot toteutetaan opiskelemalla insinöörien kanssa samoissa ryhmissä.

Tekniikan väyläopintoinfot

Talo- ja rakennustekniikan insinööriväylieninfo pidettiin tammikuussa 2019 ja tallenne on katsottavissa täällä.

Energia- ja ympäristötekniikan opinnoista kiinnostuneille järjestetään info 25.3.  klo 14-16 pidettävän väyläopintoihin tutustumisen yhteydessä Wärtsilä-kampuksella. Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat hillitä ilmastonmuutosta ja kehittää insinöörinä uusia energiatuotannon teknologioita. Energiatuotannon ratkaisut ja kiertotalous ovat avainasemassa, kun ratkotaan tulevaisuuden energia-asioita ja ympäristöön liittyviä haasteita.

Tekniikan väyläopinnoista kiinnostuneiden tutustumistilaisuus

Jos sinua kiinnostavat tekniikan väyläopinnot, sinun on mahdollista osallistua tutustumistilaisuuteen Karelian Wärtsilä-kampuksella 25.3. klo 14 – 16. Tapaaminen kampuksen ala-aulassa osoitteessa Karjalankatu 3, Joensuu.

Tilaisuudessa esitellään insinöörikoulutuksen opetustiloja, käydään läpi väyläopintotarjontaa sekä kerrotaan ilmoittautumiskäytännöistä. Opiskelukokemuksistaan kertovat mm. nykyiset tekniikan väyläopiskelijat. Tutustumistilaisuuden jälkeen voit päättää, haluatko lähteä opintoihin mukaan ja ilmoittautua opintoihin.

Tekniikan vuoden väylät:

Tekniikan väyläopinnoista ammatillisiin tutkinnon osa

Voit koota yksittäisistä tekniikan väyläopinnoista tutkinnon osan ammatillisiin valinnaisiin opintoihisi. Tutkinnon osan laajuus voi olla 5-15 osaamispistettä (vastaavuus 5-15 opintopistettä). Opintoja voi suorittaa osallistumalla insinööriopiskelijoiden ryhmien opetukseen Joensuussa tai itsenäisesti verkko-opintoina.

Alla olevasta taulukosta näet opintojaksot, joista opintoja voit valita lukuvuonna 2018-2019. Opiskelet insinööritutkintoihin kuuluvia opintoja insinööriopiskelijoiden ryhmien mukana Joensuussa.

Syksy 2018 Kevät 2019
Algebra 3 op
Pohja kaikelle matemaattiselle opiskelulle – matematiikka on tärkeä ”insinöörikieli”
Perusmatematiikka 3 op
Auttaa valmistautumaan tekniikan alan pääsykokeisiin. Kertaa insinöörin pääsykokeisiin ja vahvista taitojasi esimerkiksi yhtälönratkaisussa ja geometriassa.
Geometria 4 op
Auttaa ratkaisemaan insinöörin työn käytännön ongelmia mm. kattokaltevuus, palkin kestävyys ja kuormitukset.
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op – konetekniikka
Koneet liikkeelle kokoonpanoautomaatiosta metsätraktoriin. Opi suunnittelemaan älykäs voimansiirto!
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op
Insinööri tekee työssään hankintaesityksiä, tarjouspyyntöjä, työmaapöytäkirjoja ja suunnitteluasiakirjoja. Asiakirjojen täytyy olla oikein tehtyjä!
Rakennuskemia 3 op – rakennustekniikka ja talotekniikka
Tutkitaan, miten materiaalit reagoivat esimerkiksi kosteuteen.
Työvälineet 3 op
Insinöörin arkipäivän työkalut(laskimen käyttö, yleismittarin käyttö ja taulukkolaskentaohjelma excel) raportointiin, mittaamiseen ja ongelmien ratkomiseen.
Virtapiirit 5 op – talotekniikka
Tunnista ampeerit, voltit ja watit! Sisältönä sähköopin perusteet ja peruskomponentit tasa- ja vaihtovirtapiireissä.
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op – konetekniikka ja talotekniikka
Opit perusteet, kuinka ohjataan älytaloja ja automaatiolaitteita.

Verkko-opinnot

Voit opiskella itsenäisesti, haluamanasi ajankohtana ammattikorkeakoulujen tekniikan opinnoissa tarvittavaa matematiikkaa sekä valmentautua pääsykokeisiin opiskelemalla verkko-opintoina toteutettavia Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3 -opintoja.  Jos haluat mieluummin valmentautua lähiopetukseen osallistumalla, niin silloin sinun kannattaa osallistua keväisin järjestettävälle Perusmatematiikka-opintojaksolle.

Verkko-opintoihin voit ilmoittautua poikkeuksellisesti suoraan alla olevista linkeistä:

Valmentavista kieliopinnoista järjestetään verkko-opintoina Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op, ja myös siihen voi ilmoittautua suoraan alla olevasta linkistä

Jos sinua kiinnostaa energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnot, niin voit opiskella verkko-opintoina jo keväällä 2019 nämä opintojaksot:

 

Petteri Korhosen tie kulki ajoneuvoasentajasta konetekniikan insinööriksi.