Konetekniikan insinööriväylä


Konetekniikan väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmistavat opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen tätä.

Seuraava väyläopintoinfo on 15.11. Väyläinfon jälkeen sinulla on mahdollisuus käydä tutustumassa Kareliaan paikan päällä. Voit seurata infoa paikan päällä Riveriassa Peltolan kampuksella, H-talossa, luokassa H227A tai Skypen kautta alla olevalla linkillä:

………………………………………………………………………………………………………………………..

Liity Skype-kokoukseen

Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia

………………………………………………………………………………………………………………………..

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

Konetekniikan insinöörin väyläopintojen sijoittuminen kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon

 

Ennen konetekniikan väyläopintojen aloittamista suoritetaan eRiveriassa:

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2, 1op

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3, 1op

 

Konetekniikan insinööriväylä, väyläopinnot, syyslukukauden opinnot

 

Syksyn opinnot, 29 op

Opinto Kareliassa Suoritustapa Kareliassa

 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa ja aikataulu Riveriassa Mahdolliset täydentävät Riverian opinnot
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja / 3D-valmistusmenetelmän käyttö Osaamisen tunnustaminen

/ näyttö

top?
Geometria 4 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
Algebra 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
English for Mechanical Engineering 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
Valmistustekniikan perusteet 5 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
Mekaniikka 3 op Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  
Ammatillinen kasvu 1

2 op

Osallistutaan opetukseen Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja Osaamisen tunnustaminen  

 

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa myös vuoden väyläopinnot. Tällöin opiskellaan myös kevätpuolen opinnot Kareliassa. Jos opiskelija suorittaa koko vuoden opinnot, hän voi edetä Kareliassa konetekniikan insinöörin tutkinto-opinnoissa suoraan toiselle vuodelle.

Kevään opinnot, 32 op

Opinto Kareliassa Suoritustapa Kareliassa

 

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa Riveriassa Mahdolliset täydentävät Riverian opinnot
Koneensuunnittelun perusteet 5 op        
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op        
Lujuusopin perusteet 3 op        
Konetekniikan kemia 3 op        
Kunnossapito 3 op        
Statiikka 5 op        
Koneturvallisuus 3 op        
Harjoittelu 5 op        

 

Katso opinnot tästä

 

Mikko Hytönen kertoo polustaan koneinsinööriksi.