Konetekniikan insinööriväylä


Konetekniikan insinöörin vuoden väyläopintoja on mahdollista lähteä pilotoimaan. Pilotissa osa opinnoista (Algebra, English for Mechanical Engineering sekä Raportointi ja kirjoitusviestintä) suoritetaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana ammatillisten opintojen lomassa. Loput vuoden konetekniikan insinöörin ensimmäisen vuoden opinnoista tehdään ammatillisen tutkinnon viimeisenä opiskeluvuotena.

Opinnot suoritettuaan väyläpilottiin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa ja valmistuvat samalla myös koneistajan, asentajan tai levyseppähitsaajan ammattiin Riveriasta. Näin heidän opintopolkunsa konetekniikan insinööriksi lyhenee vuodella.

Konetekniikan insinöörin väyläopintojen sijoittuminen kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon

Konetekniikan insinööriväylä (lukuvuosi 2019 – 2020)

Väyläopinnot, syksy (esim. 2. opiskeluvuosi)

Opinto Kareliassa Suoritustapa Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Algebra 3 op Opiskellaan Kareliassa 2. vuosi syksy Y-valinnainen
English for Mechanical Engineering 3 op Opiskellaan Kareliassa 2. vuosi syksy Y-valinnainen
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op Opiskellaan Kareliassa 2. vuosi syksy Y-valinnainen

Väyläopinnot, syksy (esim. 3. opiskeluvuosi)

Opinto Kareliassa Suoritustapa Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Geometria 4 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet 7 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy 3D-valmistusmenetelmän käyttö
Valmistustekniikan perusteet 5 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy Korkeakouluopinnot
Mekaniikka 3 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Ammatillinen kasvu 1

2 op

Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Statiikka 5 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksy+kevä Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Väyläopinnot, kevät (esim. 3. opiskeluvuosi)

Opinto Kareliassa Suoritustapa

 

Aikataulu Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Koneensuunnittelun perusteet 5 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät 3D-valmistusmenetelmän käyttö

 

Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät Korkeakouluopinnot
Lujuusopin perusteet 3 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Kunnossapito 3 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi syksyt Korkeakouluopinnot
Harjoittelu 5 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Konetekniikan kemia 3 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja
Koneturvallisuus 3 op Opiskellaan Kareliassa 3. vuosi kevät 3D-valmistusmenetelmän käyttö

Katso opinnot tästä

 

Mikko Hytönen kertoo polustaan koneinsinööriksi.