Perusmatematiikka 3 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • ratkaista algebra ja geometrian ongelmia
  • vektorilaskennan perusteet
  • ratkaista logaritmi- ja eksponenttiyhtälöitä

Sisältö

  • lausekkeet
  • yhtälöt
  • tasogeometria
  • eksponentti- ja logaritmiyhtälöt
  • vektorilaskennan perusteet

Lisätietoja