Rakennusinsinööriväylä


Rakennusinsinöörin puolen vuoden / vuoden väyläopintoihin pääset mukaan joka syksy, mutta insinööriopintoihin valmentavat matematiikan opinnot sinun kannattaa tehdä jo ennen sitä. Syksyn 2020 väyläopintoihin ilmoittautuminen on 1.4.2020 mennessä. Voit ilmoittautua opintoihin oman opinto-ohjaajasi kautta.

Hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Vähintään 30 op laajuiset syyslukukauden opinnot suoritettuaan väyläopintoihin osallistuneet opiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa. Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Samalla ammatilliseen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopintoihin kulunut yhteenlaskettu aika lyhenee vähintään puolella vuodella.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen valittavilla tulee olla lainsäädännön vaatimat opiskelijaksi ottamisen edellytykset, mutta valintakokeen suorittamista ei edellytetä.

 

RAKENNUSTEKNIIKAN INSINÖÖRIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPINTOIHIN

Rakennustekniikan insinööriväylä

PK –polku (suoraan peruskoulusta hakeutuneet)

Syksy

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa Kareliassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa Riveriassa
Talonrakennuksen perusteet (3 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) osaamisen tunnustaminen
Puurakentaminen ja

puurakentamisen tuotteet

(3 op)

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) näyttö 1 /kevät
English for Construction Engineering (3 op) opinnot y-valinnaiset 9osp osaamisen tunnustaminen
Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op) opinnot

 

y-valinnaiset 9osp osaamisen tunnustaminen
Rakennusdynamiikka (4 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) näyttö 1 /kevät
CAD-suunnittelu ja mallinnus (3 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) osaamisen tunnustaminen
Algebra ja geometria (5 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) osaamisen tunnustaminen
Rakentamistalouden perusteet (3 op) opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen tunnustaminen
Ammatillinen kasvu 1 (2 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) osaamisen tunnustaminen

 

Kevät

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa

Kareliassa

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa ja ajankohta Riveriassa
Harjoittelu (3 op) Ammatillinen valinnainen (15 osp) näyttö 1 /kevät
Talonrakennus (5 op) opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen tunnustaminen
Sociala kontakter i arbetslivet

(3 op)

opinnot y-valinnaiset (9 osp) osaamisen tunnustaminen
Rakennuskemia (3 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25 osp) näyttö 1 /kevät
Statiikka (5 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15 osp) näyttö 1 /kevät
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka (4 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15 osp) näyttö 1 /kevät
Integraali- ja differentiaalilaskenta (5 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25 osp) osaamisen tunnustaminen
Betonirakentaminen 1 (4 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15 osp) näyttö 1 /kevät

 

 

 

Katso opinnot tästä