Rakennusinsinööriväylä


Rakennusinsinöörin vuoden väyläopintojen tavoitteena on suorittaa rakennustekniikan insinöörin ensimmäisen vuoden opinnot. Opinnot suoritettuaan väyläopiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa ja valmistuvat talonrakentajan ammattiin Riveriasta. Näin heidän opintopolkunsa rakennusinsinööriksi lyhenee vuodella.

 

RAKENNUSTEKNIIKAN INSINÖÖRIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPINTOIHIN

Rakennustekniikan insinööriväylä (lukuvuosi 2019 – 2020)

PK –polku (suoraan peruskoulusta hakeutuneet)

Syksy

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa Kareliassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa Riveriassa
Talonrakennuksen perusteet (3 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) osaamisen tunnustaminen
Puurakentaminen ja

puurakentamisen tuotteet

(3 op)

opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) näyttö 1 /kevät
English for Construction Engineering (3 op) opinnot y-valinnaiset 9osp osaamisen tunnustaminen
Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op) opinnot

 

y-valinnaiset 9osp osaamisen tunnustaminen
Rakennusdynamiikka (4 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) näyttö 1 /kevät
CAD-suunnittelu ja mallinnus (3 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) osaamisen tunnustaminen
Algebra ja geometria (5 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) osaamisen tunnustaminen
Rakentamistalouden perusteet (3 op) opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen tunnustaminen
Ammatillinen kasvu 1 (2 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) osaamisen tunnustaminen

 

Kevät

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa

Kareliassa

Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon Suoritustapa ja ajankohta Riveriassa
Harjoittelu (3 op) Ammatillinen valinnainen (15osp) näyttö 1 /kevät
Talonrakennus (5 op) opinnot Korkeakouluopinnot (15 osp) osaamisen tunnustaminen
Sociala kontakter i arbetslivet

(3 op)

opinnot y-valinnaiset 9osp osaamisen tunnustaminen
Rakennuskemia (3 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) näyttö 1 /kevät
Statiikka (5 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) näyttö 1 /kevät
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka (4 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) näyttö 1 /kevät
Integraali- ja differentiaalilaskenta (5 op) opinnot Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (25osp) osaamisen tunnustaminen
Betonirakentaminen 1 (4 op) opinnot Ammatillinen valinnainen (15osp) näyttö 1 /kevät

 

 

Katso opinnot tästä