Rakennusinsinööriväylä


Rakennusinsinöörin vuoden väyläopintoja pilotoidaan lukuvuonna 2018 – 2019. Pilottiin osallistuu 8 Riverian talonrakennusalan perustutkinnon opiskelijaa. Opiskelijoiden tavoitteena on suorittaa rakennustekniikan insinöörin ensimmäisen vuoden opinnot. Opinnot suoritettuaan he voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa ja valmistuvat talonrakentajan ammattiin Riveriasta. Näin heidän opintopolkunsa rakennusinsinööriksi lyhenee vuodella.

Rakennustekniikan insinöörin (AMK) väyläopintojen sijoittuminen rakennus- ja ympäristötekniikan ja rakennusalan perustutkintoon

SYKSY

Opintojakso Suoritustapa Aikataulu / ilmoittautuminen Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Ammatillinen kasvu 2 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp
English for Construction Engineering 3 op Lähiopetus/verkko

Karelia

Syksy 2019/2020 y-valinnaiset 9osp
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op Lähiopetus/verkko

Karelia

Syksy 2019/2020 y-valinnaiset 9osp
Rakennusdynamiikka 4 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp
Algebra ja geometria 5 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp
CAD-suunnittelu ja mallinnus 3 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 Korkeakouluopinnot 15osp
Lujuusoppi ja rakenteiden mekaniikka 5 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 ammatillinen valinnainen 15osp
Rakentamistalouden perusteet 3 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 Korkeakouluopinnot 15osp
Talonrakennuksen perusteet ja rakennusaineet 3 op Lähiopetus/Karelia Syksy 2019/2020 ammatillinen valinnainen 15osp

KEVÄT

Opintojakso Suoritustapa Aikataulu / ilmoittautuminen Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Harjoittelu 3 op Kevät 2020/2021 ammatillinen valinnainen 15osp
Talonrakennus ja kaavoitus 5 op Lähiopetus/Karelia Kevät 2020/2021 Korkeakouluopinnot 15osp
Sociala kontakter i arbetslivet 3 op Lähiopetus/Karelia Kevät 2020/2021 y-valinnaiset 9osp
Rakennuskemia 3 op Lähiopetus/Karelia Kevät 2020/2021 Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 4 op Lähiopetus/Karelia Kevät 2020/2021 Korkeakouluopinnot 15osp
Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta 5 op Lähiopetus/Karelia Kevät 2020/2021 Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp
Puu rakennusmateriaalina 3 op Lähiopetus/Karelia huhti-toukokuu 2020/2021, Näyttö Jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 25osp tai ammatillinen valinnainen 15osp (Ulkoverhous- ja kattotyöt)
Betoni rakennusmateriaalina 5 op Lähiopetus/Karelia huhti-toukokuu 2020/2021, Näyttö ammatillinen valinnainen 15osp (Raudoitus ja betonointi)

Katso opinnot tästä