Talotekniikan insinööriväylä


Talotekniikan insinöörin vuoden väyläopintoja pilotoitiin lukuvuonna 2018 – 2019. Väyläopinnoissa tavoitteena on suorittaa talotekniikan insinöörin ensimmäisen vuoden opinnot. Opinnot suoritettuaan väyläopiskelijat voivat hakea Karelian tutkinto-opiskelijoiksi erillishaussa ja valmistuvat ilmanvaihto- tai putkiasentajan ammattiin Riveriasta. Näin heidän opintopolkunsa talotekniikan insinööriksi lyhenee vuodella.

Talotekniikan insinöörin väyläopintojen sijoittuminen Riverian talotekniikan perustutkinnon opintoihin

Talotekniikan insinööriväylä (lukuvuosi 2019 – 2020)

SYKSY

Opintojakso Kareliassa Suoritustapa
Kareliassa
Suoritustapa Riveriassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkinto
Talotekniikan dokumentointi 5 op Opinnot Näyttö LVI-suunnittelu

 

Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka 6 op Opinnot
Talotekniikan
perusteet 5 op
Opinnot Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, Lämmitysjärjestelmien asentaminen
Ammatillinen kasvu 1 2 op Opinnot
Engineering English 3 op Opinnot
Raportointi ja kirjallinen viestintä 2 op Opinnot LVI suunnittelu
Työvälineet 3 op Opinnot LVI suunnittelu
Algebra ja geometria 5 op Opinnot

 

KEVÄT

Opintojakso Suoritustapa

Kareliassa

Suoritustapa Riveriassa Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Harjoittelu 3 op Opinnot Näyttö Putkistojen hitsaus
Rakennustekniikan perusteet 5 op

 

Opinnot Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen
Automaatio- ja digitaalitekniikka 4 op Opinnot LVI suunnittelu

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Lämmitysjärjestelmien asentaminen

Sociala kontakter
i arbetslivet 3 op
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka 5 op Lämmitysjärjestelmien asentaminen

LVI suunnittelu

 

Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta 5 op Korkeakouluopinnot
Virtapiirit 5 op Korkeakouluopinnot