Työvälineet 3 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tietoteknisiä työvälineitä sekä laboratorion mittauslaitteita.

Keskeinen sisältö

  • Kaavaeditori
  • Excel
  • Texas Nspire CAS
  • Maxima
  • WolframAlpha
  • Oskilloskooppi mittalaitteena
  • Yleismittareiden käyttö
  • Anemometri ja lämpökamera
  • Laboratorion perusmittaukset

Lisätietoja