Kiertotalous.nyt 3 op


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • Selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet.
  • Ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia.
  • Tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää.
  • Luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi.

Keskeinen sisältö

Kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet.
Aihealueet, joita kurssilla käsitellään:

  • Kestävä ruokajärjestelmä
  • Metsäperäiset kierrot
  • Tekniset kierrot
  • Liikkuminen ja logistiikka

 

Voit opiskella opintojakson verkko-opintoina kevät-, kesä- ja syyslukukaudella.

Ilmoittaudu kevään 2020 opintoihin 30.4. mennessä.