Liiketalouden tradenomiväylä


Nopeampi tie tradenomiksi

Opiskelemalla väyläopintoja saat hyvän tuntuman tradenomiopinnoista ja syvennät osaamistasi liiketalouteen liittyvistä kysymyksistä.

Voit opiskella joko vuoden tai puolen vuoden väyläopinnot yhdessä Karelian liiketalouden tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Jos opiskelet ensimmäisen lukukauden väyläopinnot (30 op) ja valmistut Riveriasta jouluna, voit hakeutua Karelian tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa jo syksyllä. Tällöin opintosi jatkuvat sujuvasti Kareliassa tammikuussa.

Jos suoritat vuoden väyläopinnot, voit hakeutua Karelian tutkinto-opiskelijaksi keväällä ja jatkat sujuvasti opintojasi tutun Karelian opiskeluryhmäsi kanssa elokuussa.

Edellisten vaihtoehtojen lisäksi voit opiskella lyhyempiä kokonaisuuksia. Opinnot suoritetaan osallistumalla opintojaksojen opetukseen tai suorittamalla AMK+-näyttöjä. AMK+-näytöissä osaamisen tulee vastata opintojaksojen sisältöä ja tavoitteita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa syksyllä ja osa keväällä.

 

Liiketalouden väyläopintojen infon tallenne

Liiketalouden väyläopintojen sisällöstä ja toteutuksesta kuultiin Joensuussa Otsolan auditoriossa 7.11.2019. järjestetyssä infossa. Liiketalouden väylässä voi nyt opiskella joko yksittäisiä opintoja, opintokokonaisuuksia tai jopa vuoden väyläopinnot.

Infon tallenteen voit yhä katsoa täältä:

Tutustumistilaisuus liiketalouden koulutukseen Kareliassa

Sinulla on mahdollisuus tutustua liiketalouden koulutukseen Kareliassa paikan päällä ja pohtia samalla, haluatko lähteä suorittamaan vaikkapa puolen vuoden väyläopinnot syksystä 2020 alkaen. Tutustumistilaisuus järjestetään Karelian Wärtsilä-kampuksella 16.4.2020 klo 14-16. Kokoontuminen Wärtsilä-kampuksen pääaualassa.

Puolen vuoden / vuoden väyläopinnot

Syksyllä 2020 alkaviin puolen vuoden / vuoden väyläopintoihin ilmoittaudutaan 30.4.2020 mennessä. Puolen vuoden / vuoden väylälle voidaan ottaa kolme merkonomiopiskelijaa. Opinnot ovat päiväopintoja ja opiskelu tapahtuu ensimmäisen vuoden tradenomiopiskelijoiden ryhmässä.

Karelian tutkintosääntöön on tullut 1.8.2019 lisäys: ”Toisen asteen tutkinnon yhteydessä suoritetut 30 opintopisteen väyläopinnot (tutkinnon mukaiset ensimmäisen lukukauden opinnot) antavat hakukelpoisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.”

Hakukelpoisuuden antaa myös entiseen tapaan suoritetut 55 op väyläopinnot.

Katso opintojen sisältö

Yllä olevat syksyn opinnot ovat ensimmäisen lukukauden opintoja. Näiden lisäksi sinun on opiskeltava erikseen sovittava lisäopintojakso saadaksesi 30 op täyteen. Keskustele tästä Karelian opinto-ohjaajan kanssa. Jos haluat suorittaa vuoden opinnot, jatkat väyläopintoina myös alla olevat kevään opinnot.

Vuoden tai puolen vuoden opintojen sijasta voit opiskella myös lyhyempiä opintokokonaisuuksia. Opintoja on tarjolla sekä syksyllä että keväällä. Osasta opintoja voit suorittaa myös AMK+-näytön, jos sinun osaamisesi vastaa opintojakson tavoitteita.

 

Opinnot syksyllä

Yhteistyöprojekti 20 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:Liiketoiminta ja yrittäjyys, Markkinoinnin perusteet, Projektityöskentely, Raportointi ja kirjoitusviestintä sekä Tietojenkäsittelyn työvälineet. Kokonaisuus on yhteensä 20 opintopistettä. Ilmoittautuminen 30.4.2020 mennessä.

Opinnot suoritetaan syksyisin osallistumalla viikosta 35 alkaen lähiopetukseen ja tekemällä projekti 1. vuoden tradenomiopiskelijoiden kanssa. Opetusmenetelmänä sovelletaan tiimioppimista. Toteutuksessa on vahvasti mukana sidosryhmiä liike-elämästä. Uudenlainen tapa oppia bisnestä ja siihen liittyviä osa-alueita yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Ammatillisella puolella opinnot vastaavat markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen (15 osp) opintoja.

Talousmatematiikka 5 op

Tällä opintojaksolla vahvistat omaa osaamistasi talouselämän kysymysten parissa. Opintojaksolla opittua pystyt hyödyntämään jatkossa liiketalouden opinnoissa. Opinnot toteutetaan sekä lähi- että monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, verkkoluennoista, harjoituksista ja loppukokeesta. Opinnot alkavat lokakuussa ja kestävät maaliskuuhun. Ilmoittautuminen 30.4.2020 mennessä.

Talousmatematiikka 5 op

Opinnot keväällä

Käytännön taloushallinto, 15 op

Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopintoina keväisin viikosta 12 alkaen. Opinnot voi suorittaa myös monimuoto-opintoina: lähiopetusta maaliskuussa 3 ja toukokuussa 2 päivää kerrallaan (yhteensä 5 päivää) Joensuussa. Lisäksi verkkoluentoja arki-iltaisin erikseen ilmoitetun lukujärjestyksen mukaan. Ilmoittautuminen 22.2.2020 mennessä. HUOM! KEVÄÄN 2020 KAIKKI PAIKAT OVAT JO TÄYNNÄ. UUSIA ILMOITTAUTUMISIA EI VOIDA ENÄÄ OTTAA VASTAAN.

Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op
Verotus 5 op
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

Asiakaslähtöinen markkinointi, 15 op

Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopintoina keväisin viikosta 12 alkaen. Ilmoittautuminen 22.2.2020 mennessä.

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Myyntitaidot 5 op
Asiakkuudenhallinta 5 op 

Kieliopinnot syksyllä ja keväällä

Liiketalouden tradenomiopintoihin sisältyy pakollisina opintoina kolmannen kielen kieliopinnot (5 op) ja lisäksi suositellaan valinnaisina opintoina kieliopintoja 5 op. Kieliopinnot alkavat kielen perusteina syksyllä ja jatkuvat jatkokurssina keväällä. Opetus toteutetaan iltaisin Joensuussa. Syksyn opintoihin ilmoittautuminen 30.4.2020 mennessä ja kevään opintoihin 16.12.2019 mennessä.

Syksyllä

Ranskan perusteet 5 op
Saksan perusteet 5 op
Venäjän perusteet 5 op

Keväällä

Espanjan jatko 5 op
Ranskan jatko 5 op
Saksan jatko 5 op
Venäjän jatko 5 op

Verkko-opinnot syksyisin ja keväisin

Kauppa ja yrittäjyys -opinnot, 15 op

Jos sinua kiinnostaa ura kauppiaana, niin voit verkko-opintoina suorittaa K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa ja yrittäjyys -opinnot. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina. Eli ne suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin ja voit aloittaa ne haluamanasi ajankohtana. Ilmoittautuminen kevään opintoihin 17.3.2020 mennessä. Etene opinnoissa alla olevassa järjestyksessä.

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

 

AMK+-näytöt syksyisin ja keväisin

Kevään näyttöihin ilmoittautuminen 11.5. mennessä.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii yrityksen liiketoimintasuunnitelman valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessa liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa. Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta.

Markkinoinnin perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii soveltuvin osin markkinointiin liittyvät kokonaisuudet valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessaan liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa.​ Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta.

Tietojenkäsittelyn työvälineet 5 op

AMK+-näyttö: Näyttökoe tai osaamisportfolion kokoaminen. Näyttökokeen ajankohdasta sovitaan opettajan kanssa. Osaamisportfoliossa opiskelija kokoaa opintojakson sisältöön liittyvistä aiheista arvioitavan näyttöportfolion. Näyttöportfolion tulee sisältää kattavasti kurssin eri aihealueista käytännön dokumentteja. Esim. asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja, raportteja, Excel laskupohjia, budjetteja, PowerPoint esityksiä, jne.

Yritystalouden perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Perehtyminen opettajan antamaan ennakkomateriaaliin esimerkkiyrityksen taloudesta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin. Näyttötilaisuudessa on kirjanpitoon liittyvä tehtävä, suullinen testi ja keskustelu opettajan kanssa.​