Liiketalouden tradenomiväylä


Nopeampi tie tradenomiksi

Opiskelemalla väyläopintoja saat hyvän tuntuman tradenomiopinnoista ja syvennät osaamistasi liiketalouteen liittyvistä kysymyksistä.

Opinnot suoritetaan osallistumalla opintojaksojen opetukseen tai suorittamalla AMK+-näyttöjä. AMK+-näytöissä osaamisen tulee vastata opintojaksojen sisältöä ja tavoitteita. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa syksyllä ja osa keväällä.

 

Kiinnostaako nopeampi tie merkonomista tradenomiksi? Täältä voit katsoa infotallenteen, jossa kerrotaan asiasta lisää. Tallenne

Opinnot syksyllä

Yhteistyöprojekti 20 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Liiketoiminta ja yrittäjyys, Markkinoinnin perusteet, Projektityöskentely, Raportointi ja kirjoitusviestintä sekä Tietojenkäsittelyn työvälineet. Kokonaisuus on yhteensä 20 opintopistettä. Ilmoittautuminen 17.8.2018 mennessä.

Opinnot suoritetaan syksyisin osallistumalla viikosta 34 alkaen lähiopetukseen ja tekemällä projekti 1. vuoden tradenomiopiskelijoiden kanssa. Opetusmenetelmänä sovelletaan tiimioppimista. Toteutuksessa on vahvasti mukana sidosryhmiä liike-elämästä. Uudenlainen tapa oppia bisnestä ja siihen liittyviä osa-alueita yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa.

Ammatillisella puolella opinnot vastaavat markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen (15 osp) opintoja.

Talousmatematiikka, 5 op

Tällä opintojaksolla vahvistat omaa osaamistasi talouselämän kysymysten parissa. Opintojaksolla opittua pystyt hyödyntämään jatkossa liiketalouden opinnoissa. Opinnot toteutetaan sekä lähi- että monimuoto-opetuksena. Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, ac-luennoista, harjoituksista ja loppukokeesta. Opinnot alkavat lokakuussa ja kestävät maaliskuuhun. Ilmoittautuminen 17.9.2018 mennessä.

Talousmatematiikka 5 op

 

Opinnot keväällä

Käytännön taloushallinto, 15 op

Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopintoina keväisin viikosta 12 alkaen. Opinnot voi suorittaa myös monimuoto-opintoina: lähiopetusta maaliskuussa 3 ja toukokuussa 2 päivää kerrallaan (yhteensä 5 päivää) Joensuussa. Lisäksi verkkoluentoja arki-iltaisin erikseen ilmoitetun lukujärjestyksen mukaan. Ilmoittautuminen 22.2.2019 mennessä.

Henkilöstö ja palkkahallinto 5 op
Verotus 5 op
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös 5 op

Asiakaslähtöinen markkinointi, 15 op

Opintokokonaisuus toteutetaan lähiopintoina keväisin viikosta 12 alkaen. Ilmoittautuminen 22.2.2019 mennessä.

Kuluttajakäyttäytyminen 5 op
Myyntitaidot 5 op
Asiakkuudenhallinta 5 op

Verkko-opinnot syksyisin ja keväisin

Kauppa ja yrittäjyys -opinnot, 15 op

Jos sinua kiinnostaa ura kauppiaana, niin voit verkko-opintoina suorittaa K-kauppiasliitto ry:n sisältöjen mukaiset Kauppa ja yrittäjyys -opinnot. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina. Eli ne suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin ja voit aloittaa ne haluamanasi ajankohtana. Ilmoittautuminen syksyn opintoihin 17.9.2018 ja kevään opintoihin 22.2.2019 mennessä. Etene opinnoissa alla olevassa järjestyksessä.

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op

Kieliopinnot

Liiketalouden tradenomiopintoihin sisältyy pakollisina opintoina kolmannen kielen kieliopinnot (5 op) ja lisäksi suositellaan valinnaisina opintoina kieliopintoja 5 op. Kieliopinnot alkavat kielen perusteina syksyllä ja jatkuvat jatkokurssina keväällä. Opetus toteutetaan iltaisin Joensuussa. Syksyn opintoihin ilmoittautuminen 18.5.2018 mennessä ja kevään opintoihin 16.12.2018 mennessä.

Syksyllä:

Espanjan perusteet 5 op
Ranskan perusteet 5 op
Saksan perusteet 5 op
Venäjän perusteet 5 op

Keväällä:

Espanjan jatko 5 op
Ranskan jatko 5 op
Saksan jatko 5 op
Venäjän jatko 5 op

AMK+-näytöt syksyisin ja keväisin

Syksyn näyttöihin ilmoittautuminen 29.9. mennessä, Yritystalouden perusteet -näyttöön ilmoittautuminen 8.11. mennessä. Kevään näyttöihin ilmoittautuminen 11.5. mennessä.

Liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii yrityksen liiketoimintasuunnitelman valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessa liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa. Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta.

Markkinoinnin perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Opiskelija perehtyy opettajan antamaan liiketoimintasuunnitelmaan, jonka pohjalta opiskelija laatii soveltuvin osin markkinointiin liittyvät kokonaisuudet valitsemansa esimerkkiyrityksen tai oman liikeideansa pohjalta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti opettajan antamaan oppimateriaaliin, jota opiskelijan tulee hyödyntää laatiessaan liiketoimintasuunnitelmaa. Näyttötilaisuudessa keskustellaan opiskelijan laatimasta liiketoimintasuunnitelmasta opettajan kanssa.​ Opiskelija palauttaa kirjallisen tuotoksen opettajalle ennen näyttötilaisuutta.

Tietojenkäsittelyn työvälineet 5 op

AMK+-näyttö: Näyttökoe tai osaamisportfolion kokoaminen. Näyttökokeen ajankohdasta sovitaan opettajan kanssa. Osaamisportfoliossa opiskelija kokoaa opintojakson sisältöön liittyvistä aiheista arvioitavan näyttöportfolion. Näyttöportfolion tulee sisältää kattavasti kurssin eri aihealueista käytännön dokumentteja. Esim. asiakirjastandardin mukaisia asiakirjoja, raportteja, Excel laskupohjia, budjetteja, PowerPoint esityksiä, jne.

Yritystalouden perusteet 5 op

AMK+-näyttö: Perehtyminen opettajan antamaan ennakkomateriaaliin esimerkkiyrityksen taloudesta. Opiskelija tutustuu itsenäisesti materiaaliin. Näyttötilaisuudessa on kirjanpitoon liittyvä tehtävä, suullinen testi ja keskustelu opettajan kanssa.​