Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 op


Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina syksyisin ja keväisin. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja voit ilmoittautua opintoihin haluamanasi ajankohtana.

Osaamistavoitteet

  • muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
  • osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä sekä sitä, mihin ne rahaa käyttävät
  • osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
  • osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
  • osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä

Sisältö

  • kauppa ja sen rooli sekä kilpailu Suomessa
  • kuluttajakäyttäytyminen ja kaupan tarjonta
  • kaupan toimitusketju
  • kauppiasyrittäjyys

Lisätietoja syksyn 2018 opinnoista 

Lisätietoja kevään 2019 opinnoista