Verotus 5 op


Osaamistavoitteet

​Opiskelija ymmärtää:

  • liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvät verot
  • miten yritystoiminnan tulosta verotetaan
  • liiketoiminnallisten ratkaisujen vaikutuksen verotukseen
  • miten yrityksen talous ja yrityksen omistajan talous verotuksellisesti liittyvät toisiinsa

Opiskelija osaa:

  • laskea verotettavan tuloksen eri yhtiömuodoissa
  • laskea verojen määrän
  • täyttää veroilmoituksen
  • ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • laskea maksettavan, vähennettävän ja tilitettävän arvonlisäveron määrän
  • täyttää arvonlisäveron kuukausiveroilmoituksen

Sisältö

Millainen on Suomen verojärjestelmä? Miten elinkeinoverolaissa säädetään tulojen veronalaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus? Miten eri yhtiömuotoja verotetaan? Millainen on Suomen arvonlisäverojärjestelmä? Mitkä ovat arvonlisäverotuksen erityistilanteet?

Lisätietoja lähiopinnoista

Lisätietoja monimuoto-opinnoista