Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä


Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Vuoden väyläopinnot

Syksyllä 2018 kaksi datanomiopiskelijaa osallistuu pilottiin, jossa suoritetaan ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat vuoden opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 55 op väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun ja jatkaa suoraan toisen vuoden opintoihin.

> Katso suoritettavat opinnot

 

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN DATANOMIOPINTOIHIN

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 210 op/3,5 vuotta

SYKSY 2018

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa / y-val/ vv
Logiikka 3 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa
Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi  5 op amk+-näyttö syksy 2018 Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
Tietokonejärjestelmät  5 op opinnot Kareliassa syksy 2018 Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp
Ammatillinen kasvu 1 2 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Kehitysympäristöt 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Ohjelmointi I – Johdatus ohjelmointiin  5 op amk+-näyttö syksy 2018 Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
Johdatus tietojenkäsittelyalaan  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv

 

KEVÄT 2019

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Testausmenetelmät 2 op opinnot Kareliassa kevät 2019 Tietokantojen hallinto, 15 osp
English Communication Skills 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Ohjelmistotuotanto I  5 op amk+-näyttö kevät 2019 ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
ICT –liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Tiedonhallinta ja SQL  5 op amk+-näyttö kevät 2019 Tietokantojen hallinto, 15 osp
Ohjelmointi III – Olio-ohjelmointi  5 op amk+-näyttö kevät 2019 ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Yksittäiset opintojaksot

Syksyisin opintoihin osallistumalla suoritettavat opintojaksot:

  • Ohjelmointi I – Johdatus ohjelmointiin 5 op
  • Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi 5 op
  • Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op

Keväisin AMK+-näyttöinä suoritettavat opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa myös AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa.

  • Ohjelmointi I – Johdatus ohjelmointiin 5 op
  •  Ohjelmointi II – Käyttöliittymäohjelmointi 5 op