Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä


Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info

Mitä tietojenkäsittelyn väyläopinnot pitävät sisällään ja sinulta vaativat, kuulet infossa 21.1.2020 klo 9 alkaen. Info järjestetään Joensuussa Otsolan kampuksen auditoriossa (Tulliportinkatu 3, i-talo). Mukana infossa sekä Riverian että Karelian opot, opettajia sekä mahdollisuuksien mukaan parhaillaan it-tradenomin väyläopintoja suorittava opiskelija. Voit seurata infoa etänä täällä.

Infon jälkeen sinun on vielä mahdollista harkita, haluatko ilmoittautua väyläopintoihin. Saadaksesi varmistusta, ovatko it-tradenomin väyläopinnot sinua varten, voit osallistua Karelian Wärtsilä-kampuksella järjestettävään tutustumistilaisuuteen. Tällöin 10.3. klo 12 alkaen pääset kuulemaan opiskelijoiden kokemuksia opinnoista sekä tutustumaan Karelian oppimisympäristöihin.

Ilmoittautuminen syksyn 2020 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen syksynä 2020 alkaviin tietojenkäsittelyn tradenomin vuoden väyläopintoihin on 31.3. mennessä. Ilmoittaudu opintoihin joko omalle opinto-ohjaajallesi tai ryhmävalmentajallesi. Jos ilmoittautujia on enemmän kuin paikkoja, järjestämme karsinnan Riveriassa. Väyläopinnot alkavat syksyllä kolmen päivän lähijaksolla, jonka jälkeen ne jatkuvat etäopiskeluna verkossa. Lähipäivinä läsnäolo Kareliassa on pakollinen.

 

Vuoden väyläopinnot

Opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat vuoden opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 55 op väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun ja jatkaa suoraan toisen vuoden opintoihin.

> Katso suoritettavat opinnot

 

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN DATANOMIOPINTOIHIN

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 210 op/3,5 vuotta

SYKSY 2019

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa / y-val/ vv
Logiikka 3 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa
Olio-ohjelmointi  5 op amk+-näyttö syksy 2019 Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
Tietokonejärjestelmät  5 op opinnot Kareliassa syksy 2019 Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp
Ammatillinen kasvu 1 2 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Kehitysympäristöt 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Ohjelmoinnin perusteet 5 op amk+-näyttö syksy 2019 Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
Johdatus tietojenkäsittelyalaan  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv

 

KEVÄT 2020

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Testausmenetelmät 2 op opinnot Kareliassa kevät 2020 Tietokantojen hallinto, 15 osp
English Communication Skills 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Ohjelmistotuotanto I  5 op amk+-näyttö kevät 2020 ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
ICT –liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Tiedonhallinta ja SQL  5 op amk+-näyttö kevät 2020 Tietokantojen hallinto, 15 osp
Käyttöliittymä-ohjelmointi 5 op amk+-näyttö kevät 2020 ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Yksittäiset opintojaksot

Kaikkien ohjelmointikurssien kieli on Java ja myös näytöt suoritetaan Javalla.

Syksyisin opintoihin osallistumalla suoritettavat opintojaksot:

Keväisin AMK+-näyttöinä suoritettavat opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa myös AMK+-näyttöinä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa.