Tietojenkäsittelyn tradenomiväylä


Väyläopinnoilla ja AMK+ -näytöillä saat hyvän tuntuman siitä, millaista opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on. Opintoja voit soveltuvin osin hyödyntää myös Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelyn opinnoissa. Väyläopinnot alkavat syksyisin ja ne toteutetaan verkkovälitteisesti.

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info

Tietojenkäsittelyn tradenomiväylän info järjestetään 2.12.2020 klo 11.30 alkaen.  Info on osa tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan työelämä- ja jatko-opintopäivää. Voit seurata infoa täällä.

Tutustuminen tradenomiopintoihin ja tradenomin väyläopintoihin

Infon jälkeen sinun on vielä mahdollista harkita, haluatko ilmoittautua väyläopintoihin. Saadaksesi varmistusta, ovatko it-tradenomin väyläopinnot sinua varten, voit osallistua Teamsilla järjestettävään tutustumistilaisuuteen. Tällöin 16.3.2021 klo 9 alkaen pääset kuulemaan opiskelijoiden kokemuksia opinnoista. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Voit osallistua etätapaamiseen täällä.

Ilmoittautuminen syksyn 2021 väyläopintoihin

Ilmoittautuminen syksyllä 2021 alkaviin tietojenkäsittelyn tradenomin vuoden väyläopintoihin on 30.3.2021 mennessä. Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajaltasi ja ryhmävalmentajaltasi. Myös ilmoittautuminen tapahtuu oman opon kanssa. Jos ilmoittautujia on enemmän kuin paikkoja, järjestämme karsinnan Riveriassa. Väyläopinnot alkavat syksyllä kolmen päivän lähijaksolla, jonka jälkeen ne jatkuvat etäopiskeluna verkossa. Lähipäivinä läsnäolo Kareliassa on pakollinen.

 

Vuoden väyläopinnot

Opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot. Väyläopiskelijat suorittavat vuoden opinnot sekä osin osallistumalla opintoihin että suorittamalla AMK+-näyttöjä.

Väyläopintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon sovitaan henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Ao. taulukkoon on merkitty sekä vaihtoehtoisia että jo etukäteen sovittuja tutkinnonosia, joihin väyläopinnot voidaan sijoittaa.

Suoritettuaan vähintään 55 op väyläopinnot opiskelijat voivat hakea erillishaussa Karelia-ammattikorkeakouluun ja jatkaa suoraan toisen vuoden opintoihin.

> Katso suoritettavat opinnot

Miten väyläopiskelijan opintopolku voi rakentua – HOKS-vaihtoehtoja:

1. Väyläopiskelija tekee 30 op (ensimmäisen lukukauden opinnot) syksyllä ja valmistuu viimeistään joulukuussa Riveriasta
Erillishaku marraskuussa Kareliaan
⦁ Aloittaa Kareliassa tutkinto-opiskelijana tammikuussa

2. Tekee 30 op (ensimmäisen lukukauden opinnot) syksyllä ja valmistuu viimeistään kesällä Riveriasta
⦁ Valmistumisen jälkeinen syyslukukausi armeijassa tai töissä
Erillishaku Kareliaan joko seuraavana keväänä (tämä sopii armeijaan kesällä lähteville, tällöin armeijan aika eli syyslukukausi ollaan poissaolevana Kareliasta) tai syksyllä (töissä olevat)
⦁ Tutkinto-opinnot alkavat Kareliassa tammikuussa

3. Tekee vuoden väylän (60-55 op) ja valmistuu keväällä tai kesällä Riveriasta
Erillishaku keväällä Kareliaan
⦁ Tutkinto-opinnot alkavat Kareliassa syksyllä toisen lukuvuoden opinnoilla

4. Tekee yksittäisiä opintojaksoja joko opiskellen tai amk+-näyttöinä ja kokoaa niistä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osan (5-15 osp) ammatillisiin valinnaisiin opintoihinsa.

 

IT-TRADENOMIN VÄYLÄOPINTOJEN SIJOITTUMINEN DATANOMIOPINTOIHIN

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 210 op/3,5 vuotta

SYKSY

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Raportointi ja kirjoitusviestintä 2 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa / y-val/ vv
Logiikka 3 op opinnot Karelia amk-opinnoista tutk.osa
Olio-ohjelmointi  5 op amk+-näyttö syksyllä Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
Tietokonejärjestelmät  5 op opinnot Kareliassa syksyllä Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp
Ammatillinen kasvu 1 2 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Kehitysympäristöt 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa
Ohjelmoinnin perusteet 5 op amk+-näyttö syksyllä Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
Johdatus tietojenkäsittelyalaan  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv

 

KEVÄTLUKUKAUSI

Opintojakso Suoritustapa TOP / ammattiosaamisen näyttö Sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon
Testausmenetelmät 2 op opinnot Kareliassa keväällä Tietokantojen hallinto, 15 osp
English Communication Skills 3 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / y-val / vv
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia  5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Ohjelmistotuotanto I  5 op amk+-näyttö keväällä ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp
ICT –liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op opinnot Kareliassa amk-opinnoista tutk.osa / vv
Tiedonhallinta ja SQL  5 op amk+-näyttö keväällä Tietokantojen hallinto, 15 osp
Käyttöliittymä-ohjelmointi 5 op amk+-näyttö keväällä ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Yksittäiset opintojaksot

Kaikkien ohjelmointikurssien kieli on Java ja myös näytöt suoritetaan Javalla.

Yksittäiset opintojaksot opintoihin osallistumalla:

AMK+-näyttöinä suoritettavat opinnot

Seuraavat opintojaksot voi suorittaa myös AMK+-näyttöinä. Näyttö annetaan suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Näet tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmasta. Ilmoittaudu AMK+-näyttöön väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella 30.3.2021 mennessä. AMK+-näytön tapa sovitaan opettajan kanssa.

 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
  (syksyllä)
 • Käyttöliittymäohjelmointi 5 op
  (keväällä)
 • Olio-ohjelmointi 5 op
  (syksyllä)
 • Tiedonhallinta ja SQL 5 op
  (keväällä)