English Refresher 3 op


Opintojaksolla kerrataan englannin kielen rakenteita ja kehitetään viestintätaitoja. Opinnot järjestetään verkko-opintoina keväällä 2020. Opinnot suoritetaan 3.2. – 10.4. välisenä aikana ja niihin tulee ilmoittautua 15.1. mennessä.

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita sekä innostetaan oman kielenoppimisen pohtimiseen ja tehostamiseen.

Opiskelija

  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun englannin kielen opintoihin
  • osaa opiskella englannin kieltä itselleen sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla ja kykenee käyttämään opiskelussa erilaisia apuvälineitä
  • osaa käyttää englannin kielen keskeisiä rakenteita oikein
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa

Lisätietoja