Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1-3, 3 op


Opinnot suoritetaan verkko-opintoina ja voit suorittaa ne nonstop-periaatteella oman aikataulusi mukaan.

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee matematiikan peruslaskutoimitukset ja ymmärtää matemaattista tekstiä.

Sisältö

Osa 1: Peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssi, neliöjuuri, polynomi.
Osa 2: Yhtälönratkaisu, funktio, suora (1. asteen yhtälö), yhtälöpari, 2. asteen yhtälö.
Osa 3: Prosenttilasku ja geometria.