Minustako AMK-opiskelija? 1,5 op


Opintojakson toteutetaan seuraavan kerran kevätlukukaudella 2019.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelijalla on realistinen kuva mahdollisen oman ammatin koulutuksen sisällöstä, opiskelumenetelmistä, opiskelijan arjesta ja tyypillisimmistä ensimmäisistä valmistumisen jälkeisistä työpaikoista
  • Opiskelija osaa hahmottaa omaa soveltuvuuttaan AMK-opintoihin ja alalle
  • Opiskelija osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan valitsemallaan alalla
  • Opiskelija osaa hyödyntää hankkimiaan tietoja ja kokemuksia jatko-opintojen suunnittelussa

Sisältö

  • Oman osaamisen ja ammatillisen suuntautumisen kartoittaminen uraohjauskeskustelun ja verkkotyökalujen avulla
  • Oman urasuunnittelun pohjalta valittujen alojen opintoihin perehtyminen; opetussuunnitelmaan ja sen tuottamaan osaamiseen perehtyminen, osallistuminen opiskeluun valitulla alalla(aloilla) sekä ammatissa tarvittavaan tiedolliseen ja taidolliseen osaamiseen perehtyminen
  • Ammattilehtiin, alan kirjallisuuteen tutustuminen
  • Tutustumiskäynnit ja alalla opiskelevien ja työskentelevien haastattelut
  • Itsearvioinnit ja jatko-opintosuunnitelman tekeminen sekä käytännön toimintasuunnitelma jatko-opintoihin hakeutumiseen

Lisätietoja