Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op


Syksystä 2018 alkaen opintojakso järjestetään vain itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja voit ilmoittautua opintoihin suoraan tästä.

Opiskelija

  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • osaa opiskella ruotsin kieltä itselleen sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla ja kykenee käyttämään opiskelussa erilaisia apuvälineitä
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita oikein
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sisältö

  • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita sekä innostetaan oman kielenoppimisen pohtimiseen ja tehostamiseen.

Lisätietoja