Svensk klinik – Rautalankaruotsia 3 op


Syksyllä 2019 opintojakso järjestetään itsenäisesti suoritettavana verkko-opintona. Opinnot suoritetaan 16.9. – 30.11.2019 välisenä aikana ja niihin voi ilmoittautua 8.9. mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomaketta käyttäen.

Opiskelija

  • hankkii ja kehittää valmiuksiaan ammattikorkeakoulun ruotsin kielen opintoihin
  • osaa opiskella ruotsin kieltä itselleen sopivimmalla ja tehokkaimmalla tavalla ja kykenee käyttämään opiskelussa erilaisia apuvälineitä
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeisiä rakenteita oikein
  • pystyy kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Sisältö

  • Opintojaksolla kerrataan perussanastoa, -rakenteita ja keskeisiä arkielämän viestintätilanteita sekä innostetaan oman kielenoppimisen pohtimiseen ja tehostamiseen.

Lisätietoja