Energiamurros ja biotalous

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:

  • Energian merkitykseen biotaloudessa
  • Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
  • Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
  • PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Opettaja Anniina Kontiokorpi

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tavoitteet

  • Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja. 
  • Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta. 
  • Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta. 
  • Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista.

Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022