Ilmastoviisaan toiminnan perusteet

Koulutuksen sisältö

 • Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
 • Ilmastopolitiikka eri tasoilla
 • Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
 • Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan (organisaatio/yritys, rakennus, tuote)
 • Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
 • Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, ei pohjakoulutusvaatimuksia.

Opettaja Anniina Kontiokorpi

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tavoitteet

 • Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt sekä systeemiajattelun hyödyntämisen osana ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua.
 • Tunnistat ja osaat arvioida oman/yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. 
 • Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. 
 • Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 
 • Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja oman toimintasi tai yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin ja pystyt edistämään kestävien toimenpiteiden toteuttamista ja ilmastomyönteistä toimintakulttuuria. 

Toteutuksen tarkemmat tiedot

 • Verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla tehdään oppimispäiväkirja sekä tehtäviä.
 • Arviointiperusteet: Suoritetut tehtävät ja palautettu oppimispäiväkirja
 • Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty

Ilmoittautuminen päättyy 29.8.2022