Johdanto Suomen metsätalouteen 3 op

25.10.-31.12.2022
Ilmoittautuminen 3.10.2022 mennessä

Koulutuksen sisältö

 • Suomen metsävarat ja niiden käyttö
 • Metsänhoidon menetelmät
 • Metsätalouden toimijat
 • Puunostajat ja metsätalouden palveluiden tarjoajat
 • Metsäteknologian valmistajat
 • Käytännön puunkorjuu

Opettaja Jyry Eronen

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Tavoitteet

 • Ymmärtää metsätalouden merkityksen Suomen yhteiskunnalle
 • Tietää suomalaiset yleisimmät metsänhoidon menetelmät ja yksityismetsätalouden perusteet
 • Tietää suomalaiset metsätalouden toimijat
 • Osaa selostaa yleisimpiä suomalaisia metsäpolitiikan keinoja
 • Tuntee suomalaisen puukaupan erityispiirteet ja puumarkkinat
 • Ymmärtää metsien monikäyttöä
 • Ymmärtää metsän arvon, metsähoidon kannattavuuden ja metsäsuunnittelun perusteet
 • Tuntee Suomessa käytettävän metsäteknologian
 • Ymmärtää suomalaisen puunkorjuun menetelmät

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Itsenäinen työskentely kurssilla noin 80 h (luentotallenteiden seuraaminen, lisämateriaaliin perehtyminen sekä esseetehtävien teko).

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti luentoviikoittain (5 luentoviikkoa). Viikoittain on kaksi luentotallennetta eri aihepiireistä sekä oppimistehtävänä luentojen aiheisiin liittyvä lyhyehkö yksi- tai kaksiosainen esseetehtävä.

Opintojakson voi myös tehdä joustavasti omaan tahtiin kuitenkin siten, että kaikki tehtävät on palautettu kurssin työtilassa annettuun päivämäärään mennessä.

Oppimateriaali
Kurssilla jaettava sähköinen luentomateriaali, verkkoluentotallenteet sekä luentoihin liittyvä muu sähköinen materiaali.