Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Kiinnostaako sinua korkeakouluopiskelu Suomessa? Voit opiskella suomalaisiin korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja jo ammatillisten opintojen ohessa.

Syksyllä 2022 maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on jälleen tarjolla oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutus antaa sen suorittaneille erillishakumahdollisuuden Karelian tutkintokoulutukseen.

Infotilaisuus maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta ja s2-opintotarjonnasta järjestettiin tiistaina 5.4.2022.

Infotallenne on yhä katsottavissa täällä. Infossa esitelty pp-esitys löytyy täältä.

Opinnot painottuvat suomen kieleen

Koulutus antaa valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskelua varten ja erityisesti korkeakouluopinnoissa tarvittava suomenkielen taito vahvistuu. Koulutuksessa tutustutaan myös itseä kiinnostaviin koulutusaloihin sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että Kareliassa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa.

Hakeminen

Keskustele ennen koulutukseen hakemista asiasta omavalmentajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Hae koulutukseen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa.

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op:

Suomen kieltä 15 op arvioinnilla 1-5 ( 3 viiden pisteen kokonaisuutta)
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op arvioinnilla 1-5
Matematiikka 5 op arvioinnilla 1-5
Englanti 5 op.

Esittelyvideo

Katso koulutuksen esittelyvideo tästä.

Lisätietoa koulutuksesta

Sekä Kareliasta: hannele.niskanen@karelia.fi