Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Kiinnostaako sinua korkeakouluopiskelu Suomessa? Voit opiskella suomalaisiin korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja jo ammatillisten opintojen ohessa.

Syksyllä 2022 maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on jälleen tarjolla oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutus antaa sen suorittaneille erillishakumahdollisuuden Karelian tutkintokoulutukseen.

Infotilaisuus maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutuksesta ja s2-opintotarjonnasta järjestetään maanantaina 29.8.2022 klo 14.30-16. Voit tulla seuraamaan infoa joko paikan päälle Joensuuhun Niskalan auditorioon (Niskakatu 17) tai seurata sitä Teamsissa.

Infossa esitelty power point -esitys:

Opinnot painottuvat suomen kieleen

Koulutus antaa valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskelua varten ja erityisesti korkeakouluopinnoissa tarvittava suomenkielen taito vahvistuu. Koulutuksessa tutustutaan myös itseä kiinnostaviin koulutusaloihin sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että Kareliassa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa.

Seuraavalla videolla opintoihin osallistuneet kertovat koulutuksesta lisää. -> video

Hakeminen

Keskustele ennen koulutukseen hakemista asiasta omavalmentajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Hae koulutukseen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa.

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op:

Suomen kieltä 15 op arvioinnilla 1-5 ( 3 viiden pisteen kokonaisuutta)
Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op arvioinnilla 1-5
Matematiikka 5 op arvioinnilla 1-5
Englanti 5 op.

Esittelyvideo

Katso koulutuksen esittelyvideo tästä.

Lisätietoa koulutuksesta

Sekä Kareliasta: hannele.niskanen@karelia.fi