Maahanmuuttajien oma väylä

Tervetuloa seuraamaan 27.8.2020 klo 14.30 alkaen infoa, jossa kerrotaan mahdollisuudesta opiskella suomalaisiin korkeakouluopintoihin (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) valmentavia opintoja. Info järjestetään Joensuussa Niskalan auditoriossa, mutta sitä voi seurata myös etänä Teamsilla.

Tarjolla olevat opinnot ovat Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämiä, mutta ne sisältyvät ammatillisiin opintoihin. Maahanmuuttajille tarkoitetut väyläopinnot parantavat osallistujien mahdollisuuksia jatkaa korkeakouluopinnoissa Suomessa Riveriasta valmistumisen jälkeen.

  • Infossa mukana sekä Karelia-ammattikorkeakoulun että Riverian edustajia
  • Infon sisältö: maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen sisältö Kareliassa ja opintojen sijoittuminen ammatilliseen perustutkintoon

Liity infoon Teamsissa: Liity Microsoft Teams -kokoukseen