Digitaidot kunnolla vauhtiin

Koulutuksen sisältö

Koulutus jakautuu kolmeen yhden opintopisteen osakokonaisuuteen, joista kustakin annettaan opintopiste erikseen. Tutustu koulutukseen!

Syksyllä järjestetään kaksi toteutusta:

 • 16.8.-8.10.2021. Ilmoittaudu viimeistään 12.9.2021.
 • 25.10.-17.12.2021. Ilmoittaudu viimeistään 14.11.2021

Ensimmäinen osa 1 op

 • Ohjelmistojen (Word, Excel, PowerPoint ja Teams) esittely, peruskäsitteet, termistö ja peruskäyttö: dokumenttien luomisen, muokkaamisen ja tallettamisen perusteet, tekstin muokkaaminen ja muotoilu sekä valmiiden muotoilujen käyttäminen
 • Kuvien, taulukkojen ja kaavioiden lisääminen ja peruskäyttö Word-asiakirjoissa ja PowerPoint-esityksessä Excel-työkirjoissa
 • Videopuhelut ja -konferenssit Teams-ohjelmistoa käyttäen
 • Oleelliset lisätoiminnot: tulostaminen, etsi- ja korvaa, kopiointi ja liittäminen

Toinen osa 1 op

 • Edistynyt asiakirjojen muokkaaminen: tyylit, palstat, ylä- ja alatunnisteet, sivunumerot, kansilehti sekä pitkien asiakirjojen ominaisuudet kuten viitteet ja asiakirjan jakaminen osiin
 • Katsaus Excel-funktioihin, yleisimmät funktiot ja funktioiden käyttö (lisääminen, sisäkkäiset funktiot)
 • Esiintyminen ja PowerPoint: hyvän esityksen rakenne ja osat, esiintymistilanne, esiintymiset apuvälineet PowerPointissa, näytön jakaminen
 • Edistyneet PowerPoint:in ominaisuudet: SmartArt-tekniikka, videoiden käyttö,
 • PDF-tiedostomuodon käyttäminen
 • Edistyneet Excel-työkirjojen ominaisuudet: taulukot edistynyt muokkaaminen, ehdollinen muotoilu, sekaviittaukset ja kaavantarkastustyökalut

Kolmas osa 1 op

 • Yhteistyö Word-asiakirjojen muokkaamisessa: Muokkausmerkintöjen käyttö sekä asiakirjan kommentointi
 • Word-asiakirjojen muotoileminen valmiiksi muille: Omien asiakirjamallien luominen ja rakenneosien käyttö
 • Edistynyt data-analytiikka Excel-ohjelmistolla käyttäen sekä luetteloaineistoja, että pivot-raportointia: Luetteloaineistojen perusteet, muokkaus ja laskenta sekä pivot-taulukon ja -kaavioiden perusteet, analysointi sekä laskentamahdollisuudet
 • PowerPoint etätyöskentelyssä: Videon tekeminen PowerPointilla, näyttötilanne, tekstitykset, esityksen tallentaminen videoksi
 • Edistyneet PowerPoint-ominaisuudet: Piirto, näyttöleikkeet, siirtymät ja animaatiot, PowerPointin muut tallennusvaihtoehdot (PDF, GIF-animaatio, jne.)

Opettaja Jari Uimonen

Tavoitteet

Ymmärrät Word-, Excel-, PowerPoint- ja Teams-ohjelmistojen perusteet ja pystyt käyttämään niitä ammattimaisella otteella itsenäisesti.

 • Asiakirjasi ovat ulkoasultaan ammattimaisia ja käytät niissä joustavasti kuvia ja taulukoita
 • Esitelmäsi on rakenteeltaan hyviä ja niitä tukeva diaesitys on ammattimainen
 • Käytät sujuvasti Exceliä erilaisiin yksinkertaisiin ja monimutkaisiin laskelmiin sekä datan visualisointiin
 • Teamsin peruskäyttösi on sujuvaa

Tunnet opintojaksolla käsiteltävien ohjelmien käyttöä helpottavia ominaisuuksia, jotka tekevät ohjelmistojen käytöstäsi joustavaa,

Saat etäopiskelu- ja etätyöskentelytaitoja

Toteutuksen tarkemmat tiedot

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa, jossa on saatavilla kurssin materiaalit sekä harjoitustehtävät. Kurssin kuluessa laadit useita erilaisia asiakirjoja (esimerkiksi ammattimainen katsaus etätyötaitoihin), työkirjoja (esimerkiksi yrityksen myyntikirjanpito ja sen analysointi myyjittäin ja alueittain) sekä diaesityksiä (esimerkiksi tyylikäs yritysesittely, jossa on myös esitetty kaavion yrityksen talousluvut).

Opiskelu tapahtuu suurelta osin harjoitusten kautta. Voit tehdä harjoitukset täysin omatoimisesti, mutta tueksesi tarjotaan runsaasti tukimateriaalia. Voit myös osoittaa osaamisesi vain tekemällä tehtävät ja edetä seuraavaan osaan.

Arviointi Hyväksytty / Hylätty