Green Care perusteet 5 op

Opintojakson suoritettuasi:

 • Ymmärrät GC peruselementtien ja perusedellytysten keskeisen sisällön
 • Ymmärrät luontohoivan ja luontovoiman erot
 • Tunnistat GC-palvelut muusta luontotoiminnasta
 • Tunnistat GC-toimintamuotojen ja -menetelmien pääkohdat
 • Ymmärrät luontosuhdekäsitteen ja siihen vaikuttavat osatekijät
 • Osaat määritellä oman luontosuhteen sekä osaat kunnioittaa ja soveltaa käytäntöön erilaisia luontosuhteita (oman koulutustaustasi puitteissa)
 • Osaat luontoelementtien ja erilaisten toimintaympäristöjen käyttöön liittyvät säännöt ja tekijät
 • Osaat nimetä luonnon hyvinvointivaikutuksia eri asiakasryhmille, eri palveluissa ja tietää niiden syntymekanismit
 • Tunnet Green Care-palveluiden laatuun vaikuttavat tekijät
 • Tunnistat toimialaa koskevat lait
 • Tiedostat Green Care -toimialan ja tunnistat sen kehittämiseen liittyvät tekijät

Keskeinen sisältö:

Kurssilla tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina 10.5.-31.7.2021. Opintojakso sisältää virtuaalisia oppimistehtäviä ja itsenäisen tutustumiskäynnin Green Care -yrityksessä, josta laaditaan kirjallinen raportti (Karelia-AMK:n tai oman organisaation kirjoitusraportin ohjeiden mukaisesti). Ilmoittaudu 30.4. mennessä