Johdanto tietojenkäsittelyyn 5 op

Johdanto tietojenkäsittelyn ammattiin

 • opiskelija saa kokonaiskuvan informaatioteknologian ammateista
 • opiskelija saa kokonaiskuvan tietokoneen toiminnallisuuden perusteista
 • opiskelija osaa opiskelunsa kannalta tärkeimmät Microsoft Office -työvälineohjelmien ominaisuudet (Word, Excel ja PowerPoint)

HTML ja CSS

 • opiskelija ymmärtää dokumenttioliomallin merkityksen
 • opiskelija tuntee standardin HTML-kielen perusteet
 • opiskelija tuntee standardin CSS-kielen perusteet
 • opiskelija tuntee ECMAScript-standardin ja JavaScript-kielen perusteet
 • opiskelija osaa käsitellä HTML-dokumenttia JavaScript-kielen avulla
 • opiskelija osaa luoda www-sivun ulkoasun CSS-määrittelyjen avulla
 • opiskelija osaa luoda validin HTML-dokumentin ja julkaista sen verkossa

Keskeinen sisältö

Johdanto tietojenkäsittelyn ammattiin

 • tiedon tallentamisen mittayksiköt
 • koodit ja merkistöt
 • mikropiirit
 • PowerPoint esitys tietokonelaitteesta
 • Microsoft Office; Word-, Excel- ja PowerPoint-työvälineohjelman käyttö

HTML ja CSS

 • Dokumenttioliomalli (Document Object Model, DOM)
 • HTML-kielen peruselementit
 • HTML-sivun rakenne
 • HTML lomakkeet ja niiden käsittely
 • CSS-tyyliohjeet
 • JavaScript-kielen perusteet
 • validaattorin käyttö
 • WWW-julkaisun tekeminen

Lisätietoja