Käyttöjärjestelmät ja kehitysympäristöt

Käyttöjärjestelmät ja kehitysympäristöt
5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

 • ymmärtää erilaisten käyttöjärjestelmien ja kehitysmpäristöjen merkityksen ICT-alan palveluissa.
 • tuntee yleisimpien käyttöjärjestelmien perusteet, toimintaperiaatteen ja kehityssuuntia.
 • tuntee ICT- alan kehittämistoiminnan keskeisimmät piirteet, vaatimukset, haasteet ja mahdollisuudet
 • ymmärtää etätyön ja hajautetun kehitystoiminnan keskeisiä vaatimuksia
 • osaa soveltaa erilaisia hajautettuun kehitystoimintaan soveltuvia työskentelytapoja ja kehitystekniikoita.
 • ymmärtää virtualisoinnin periaatteet
 • osaa hallinnoida virtuaalikoneita
 • osaa asentaa GNU/Linux-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen
 • osaa hallinnoida GNU/Linux-käyttöjärjestelmää


  Keskeinen sisältö               

 • ICT- alan kehitystyö, hajautettu kehittämistoiminta sekä etätyö ja -opiskelu
 • hajautettua kehitystyötä tukevat ympäristöt ja työskentelytavat
 • yleisimmät käyttöjärjestelmät ja sovelluspalvelut, virtualisointi, pilvipalvelut ja big data
 • yleisimmät kehitystyökalut ja ympäristöt
 • virtualisointisovelluksen asennus ja käyttöönotto
 • vapaiden sovellusten lisensointimallit
 • GNU/Linux-käyttöjärjestelmän asennus ja käyttöönotto
 • työpöytäympäristöt
 • LAMP-ympäristön asennus ja käyttöönotto
 • työpöytäsovellusten asennus ja hallinta
 • palvelinsovellusten asennus ja hallinta
 • GNU/Linuxin etäkäyttömahdollisuudet
 • webmin-työkalun käyttö
 • komentoriviohjelmoinnin perusteet

  
Lisätietoja