Opiskelijan suomi 5 op

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa
  • tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet,
  • erottaa kirjakielen ja puhekielen erot,
  • kertoa itsestä, arjesta ja osaamisesta suppeasti,
  • toimia arjen tilanteissa,
  • löytää ydinasiat lyhyistä teksteistä,
  • kirjoittaa lyhyitä tekstejä.


Keskeinen sisältö

 • Arjen viestintätilanteet: itsestä kertominen, ajan ilmaiseminen, erilaiset asiointitilanteet, uutisten ymmärtäminen
 • Viestintätilanteiden sanasto ja fraasit
 • Puhekielen piirteitä ja puhekielen sanastoa
 • Perustason (YKI 2) kielioppia

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
A2.2-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta

Syksyllä 2021 opintojakso toteutuu ajalla 13.9.-17.12.2021. Ilmoittaudu 5.9. mennessä väyläopintojen ilmoittautumislomakkeella!