Talousmatematiikka


Talousmatematiikka 5 op

Kevään 2017 opintoihin ilmoittautuminen 13.3. mennessä. Toteutus on monimuoto-opintoina ja opetus (lähiopetus Joensuussa ja verkkoluennot) keskiviikkoisin 29.3. klo 16 alkaen. Toteutuksen tarkemmat ajankohdat löydät sivun alhaalla olevasta Lisätietoja-kohdasta.

Opiskelija

  • ymmärtää matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa
  • osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta

 
Keskeinen sisältö

  •  prosenttilaskenta, arvonlisävero
  •  katetuottolaskenta
  •  funktioiden käyttö talouselämässä
  • indeksit sekä rahan ja hinnan arvoon vaikuttavat tekijät
  •  valuutat
  •  korkolaskenta
  •  jaksolliset suoritukset

Lisätietoja