Tietokannan hallinta

Tietokannan hallinta 3 op

Osaamistavoitteet             

Opiskelija:

 • osaa tunnistaa tietotyöhön liittyvät tietotarpeet
 • ymmärtää tietokannan roolin osana tietojärjestelmää
 • ymmärtää relaatiotietokantojen perusasiat
 • osaa määritellä tietokannan asiakastarpeiden perusteella
 • osaa suunnitella tietokannan rakenteen
 • osaa toteuttaa tietokannan suunnittelutyökalun avulla
 • osaa toteuttaa yksinkertaisen tietokantasovelluksen JavaScript-kielen avulla


Keskeinen sisältö               

Yleiset

 • tietokannan rooli ja merkitys tietojärjestelmissä
 • kehitysympäristöjen asennus ja käyttöönotto
 • yksinkertaisen tietojärjestelmän toteutus JavaScript-kielen avulla


Relaatiotietokannat

 • käsiteanalyysimenetelmä
 • käsitekaavio
 • relaatiot ja niiden merkitys
 • pää- ja viiteavaimen merkitys
 • normalisointi
 • tietokannan toteutus


 Dokumenttitietokannat

 • JSON (JavaScript Object Notation)
 • MongoDB


JavaScript

 • Node.js/Io.js
 • Express.js
 • Mongoose.js


Lisätietoja