Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op

Tavoite

Opiskelija

  • tietää mitä osaa
  • osaa erotella ydinosaamisen ja miten se on hankittu
  • tunnistaa myös opintojen ulkopuolella (esim. harrastuksissa) hankitun osaamisen
  • osaa pukea osaamisensa sanoiksi tai kuviksi
  • osaa osoittaa eri tavoin omaa osaamistaan käytännössä
  • osaa laatia itselleen tavoitteellisen toimintasuunnitelman
  • ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja tarpeita maailma tarjoaa hänelle

Keskeinen sisältö

Missä olet ollut?
Missä olet nyt: nykyhetken osaaminen, tiedot ja taidot?
Mitä tavoitteita asetat tulevaisuuteen ja miksi?

Verkko-opintojaksolla pohdit eri menetelmin edellä mainittuja asioita, laadit toimintasuunnitelmasi ja teet jotain asian eteen sekä arvioit onnistumistasi.

Toteutus

Nonstop -toteutus. Verkko-opinnot, jotka voit aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin. Opinnot toteutetaan 29.8.-31.12.2022. Viimeinen ilmoittautumispäivä syksyn 2022 toteutukseen on 7.11.2022.