Kesäyrittäjyys ja tiimioppiminen

Jos sinua kiinnostaa yrittäminen ja tiimioppiminen tuntuu omalta tavalta oppia, tämä opinto on sinua varten. Voit opiskella väyläopintoina 3-15 op kokonaisuuden ja harjoittaa ideoimaasi yritystoimintaa kesän ajan ja tienata samalla selvää rahaa. Opintojen toteutusaika on 4.4.-30.9.2022.

Miten opintoihin pääsee mukaan?

Viime vuoden infotallenteesta voit käydä kuuntelemassa tarkemmin opinnon toteutuksesta, sisällöstä ja käytännöistä. Infotallenteen voit kuunnella täältä. Seuraava tutustumistilaisuus opintoihin järjestetään torstaina 24.2.2022 klo 9.

Opintojakson sisältö

Tutustut opintojaksolla Karelian Y-akatemian toimintaan, monialaisen tiimioppimisympäristön viikoittaisiin käytäntöihin ja tiimipedagogiikan keskeisiin työkaluihin ja toimintamalleihin.  Perehdyt osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen ja opit osuuskunnan perustamiseen liittyvät prosessit ja tarvittavan dokumentaation. Kiinnityt Y-akatemian osuuskuntiin ja varjostat nuoria tiimiyrittäjiä heidän käytännön toimissaan. Lisäksi pääset jakamaan omia oppimiskokemuksiasi opintojakson omissa dialogitreeneissä. Opinnon aikana kehittelet omaa liikeideaa, jota testaat kesäjaksolla käytännössä.

Opintojakson kokonaispistemäärä määräytyy työmääräsi mukaisesti, teet työaikakirjaukset Teamworkin tuntikirjanpitoon.

Keskeisiä oppimismenetelmiä ovat:

-Tiimivalmennus

-Dialogitreenit

-Oppimissopimus

-Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

-Tiimisopimus

-Kirjaessee

-Erilaisten projektin suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttö

Kuuluvat osaksi Riverian opintoja

Opinnot tunnustetaan osaksi Riverian yrittäjyyspolun opintoja. HOKS-keskustelussa sovitaan, mihin seuraavista tutkinnon osista hankkimasi osaaminen tunnistetaan:

  • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Tapahtumatuotanto 15 osp
  • Projektissa toimiminen 15 osp
  • Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Tutkinnon osiin kuuluu näyttö (paitsi näyttöä ei tehdä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan). Näytön arvioinnissa voidaan käyttää mukana yrityselämän edustajaa, joka toimii kesäyrittäjyydessä neuvonantajana. Käytännössä näyttösi arviointikeskustelu olisi sitten HOKS-keskustelussa sovitusti syksyllä. Riveriasta opintojen toteutuksessa ovat mukana Marjut Helvelahti ja Sanna Lappalainen.