Yrittäjyys ja tiimioppiminen

Opinnot eivät tällä hetkellä ole tarjolla.

Opintojakson sisältö

Tutustut opintojaksolla Karelian Y-akatemian toimintaan, monialaisen tiimioppimisympäristön viikoittaisiin käytäntöihin ja tiimipedagogiikan keskeisiin työkaluihin ja toimintamalleihin.  Perehdyt osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen ja opit osuuskunnan perustamiseen liittyvät prosessit ja tarvittavan dokumentaation. Kiinnityt Y-akatemian osuuskuntiin ja varjostat nuoria tiimiyrittäjiä heidän käytännön toimissaan. Lisäksi pääset jakamaan omia oppimiskokemuksiasi opintojakson omissa dialogitreeneissä. Opinnon aikana kehittelet omaa liikeideaa, jota testaat kesäjaksolla käytännössä.

Opintojakson kokonaispistemäärä määräytyy työmääräsi mukaisesti, teet työaikakirjaukset Teamworkin tuntikirjanpitoon.

Keskeisiä oppimismenetelmiä ovat:

-Tiimivalmennus

-Dialogitreenit

-Oppimissopimus

-Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

-Tiimisopimus

-Kirjaessee

-Erilaisten projektin suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttö