Kesäyrittäjyys ja tiimioppiminen

Jos sinua kiinnostaa yrittäminen ja tiimioppiminen tuntuu omalta tavalta oppia, tämä opinto on sinua varten. Voit opiskella väyläopintoina 3-15 op kokonaisuuden ja harjoittaa ideoimaasi yritystoimintaa kesän ajan ja tienata samalla selvää rahaa.

Opintojakson sisältö

Tutustut opintojaksolla Karelian Y-akatemian toimintaan, monialaisen tiimioppimisympäristön viikoittaisiin käytäntöihin ja tiimipedagogiikan keskeisiin työkaluihin ja toimintamalleihin.  Perehdyt osuuskuntamuotoiseen yrittäjyyteen ja opit osuuskunnan perustamiseen liittyvät prosessit ja tarvittavan dokumentaation. Kiinnityt Y-akatemian osuuskuntiin ja varjostaa nuoria tiimiyrittäjiä heidän käytännön toimissa. Tämän lisäksi pääset jakamaan omia oppimiskokemuksiasi opintojakson omissa dialogitreeneissä. Opinnon aikana kehittelet omaa liikeideaa, jota testataan kesäjaksolla käytännössä.

Opintojakson kokonaispistemäärä määräytyy työmääräsi mukaisesti, teet työaikakirjaukset Teamworkin tuntikirjanpitoon.

Keskeisiä oppimismenetelmiä ovat:

-Tiimivalmennus

-Dialogitreenit

-Oppimissopimus

-Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

-Tiimisopimus

-Kirjaessee

-Erilaisten projektin suunnittelu- ja arviointityökalujen käyttö

Kuuluvat osaksi Riverian opintoja

Opinnot voidaan tunnustaa osaksi Riverian yrittäjyyspolun opintoja. HOKS-keskustelussa voidaan sopia, mihin seuraavista tutkinnon osista opinnoissa hankittu osaaminen tunnistetaan:

  • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Tapahtumatuotanto 15 osp
  • Projektissa toimiminen 15 osp
  • Korkeakouluopinnot 5-15 osp

Kyseisiin tutkinnon osiin kuuluu näyttö (paitsi näyttöä ei tehdä Korkeakouluopinnot -tutkinnon osaan). Näytön arvioinnissa voidaan käyttää mukana yrityselämän edustajaa, joka toimii kesäyrittäjyydessä neuvonantajana. Käytännössä näyttöarviointikeskustelu olisi sitten HOKS-keskustelussa sovitusti syksyllä. Riveriasta opintojen toteutuksessa ovat mukana Marjut Helvelahti ja Sanna Lappalainen.

Miten opintoihin pääsee mukaan?

Infotilaisuus järjestettiin 18.2. 2021.  Infossa kerrottiin tarkemmin opinnon toteutuksesta, sisällöstä ja käytännöistä. Infotallenteen voit kuunnella täältä.