Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

KORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE

Syksyllä 2022 maahanmuuttajataustaisille Riverian opiskelijoille on jälleen tarjolla oma väylä korkeakouluun. Maahanmuuttajat voivat opiskella väyläopintoina 30 opintopisteen laajuiset korkeakouluopintoihin valmentavat opinnot Karelia-ammattikorkeakoulussa. Koulutus antaa sen suorittaneille erillishakumahdollisuuden Karelian tutkintokoulutukseen.

Seuraavan kerran koulutus alkaa 1.11.2021 ja päättyy 29.4.2022. Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Joensuussa. Karelia varaa Riverian väyläopiskelijoille 15 paikkaa koulutukseen.

Opinnot painottuvat suomen kieleen

Koulutus antaa valmiuksia suomalaisessa korkeakoulussa opiskelua varten ja erityisesti korkeakouluopinnoissa tarvittava suomenkielen taito vahvistuu. Koulutuksessa tutustutaan myös itseä kiinnostaviin koulutusaloihin sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa. Tavoitteena on, että Kareliassa suoritetut opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa Riveriassa.

Hakeminen

Keskustele ennen koulutukseen hakemista asiasta omavalmentajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Hae koulutukseen yhdessä opinto-ohjaajasi kanssa. Koulutukseen voi hakea 10.6. – 28.8.2021. Valintakoe järjestetään 6.9.2021. Tieto valinnasta tulee 10.9. mennessä.

Koulutuksen laajuus on yhteensä 30 op:

  • Suomen kieltä 15 op arvioinnilla 1-5 ( 3 viiden pisteen kokonaisuutta)
  • Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op arvioinnilla 1-5
  • Matematiikka 5 op arvioinnilla 1-5
  • Englanti 5 op.

Info- ja tutustumistilaisuus

Infotilaisuus pidetään seuraavan kerran 26.11.2021 klo 15 Niskalassa (luokka 156). Voit osallistua myös Teamsilla. Voit osallistua infoon Teamsilla täällä.

Esittelyvideo

Katso koulutuksen esittelyvideo tästä.

Lisätietoa koulutuksesta

sekä Kareliasta seuraavilta henkilöiltä:

hannele.niskanen@karelia.fi