Medianomiväylä

Medianomiväylässä voit opiskella joko puolen vuoden tai vuoden opinnot ammatillisen koulutuksen aikana. Opintoja voit suorittaa joko AMK+-näyttöinä tai osallistumalla opetukseen. Medianomiväylä tarjoaa sekä yksittäisiä opintoja alasta kiinnostuneille että tanakkaa alan opiskelua oman uravalintansa tehneille.

Info väyläopinnoista ja tutustuminen opintoihin

Medianomiväylän info järjestettiin torstaina 16.11. Infotallenteen löydät täältä. Diaesitykseen pääset täältä.

Infon jälkeen järjestetään tutustumistilaisuus Karelian Tikkarinteen kampuksella 20.3.2024 klo 13, Tikkarinne E-talo, tapaaminen infopisteen luona.

Ilmoittautuminen opintoihin

Tutustumistilaisuuden jälkeen on opintoihin ilmoittautumisen aika yhdessä oman opon kanssa.

Ilmoittautuminen päättyy syksyn 2024 väyläopintoihin sekä yksittäisiin opintojaksoihin 17.5.2024 mennessä.

Syksyllä väyläopinto-opiskelu käynnistyy Karelian lukujärjestyksen mukaisesti elokuussa 2024.

Väyläopiskelijoille varataan 5 paikkaa syksyllä 2024 alkaviin medianomin väyläopintoihin.

Puolen vuoden tai vuoden medianomiväylä

Jos olet valmis panostamaan täysillä medianomiopintoihin, voit opiskella puolesta vuodesta vuoteen väyläopiskelijana ammattikorkeakoulussa Joensuussa. Tällöin hankit osaamista yhdessä Karelian ensimmäisen vuoden medianomiopiskelijoiden kanssa viimeisen ammatillisen koulutuksen opiskeluvuotesi aikana. Väyläopinnot vaativat läsnäoloa Joensuussa Karelian medianomiopiskelijoiden lukujärjestyksen mukaan.

Suorittamalla vähintään 30 op laajuiset syksyn medianomiopinnot väyläopintoina, voit hakeutua erillishaussa Karelian tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkinto-opinnoissa Kareliassa sujuvasti tutun Karelian opiskeluryhmäsi kanssa.

Opiskelemalla Karelian medianomien väyläopinnot, saat kaksinkertaisen hyödyn: valmistut mediapalvelujen toteuttajaksi ja keräät samalla ammattikorkeakouluopintoja kasaan. Parhaimmillaan molempiin tutkintoihin kuluva aika lyhenee sinulla vuodella. Toisaalta voit hakea myös muihin korkeakouluihin ja saat opintosi tavallista lyhemmässä ajassa kasaan myös siellä.

Medianomiväylän opinnot:

Tutustus medianomikoulutuksen opetussuunnitelmaan tästä >>

Puolen vuoden väyläopinnoissa opiskellaan ensimmäisen lukuvuoden syyslukukauden opinnot ja vuoden opinnoissa sekä syys- että kevätlukukauden opinnot.

AMK+-näytöillä suoritettavat opinnot

Jos sinulla on jo osaamista video- ja valokuvaamisesta, äänityöstä ja editoinnista, voit osoittaa aiemmin hankkimaasi osaamista ns. AMK+-näytöillä. AMK+-näyttöjä voivat suorittaa sekä puolen vuoden/vuoden väylän että muut opiskelijat, joilla on aiemmin hankittua osaamista ao. opinnoista. Suorittamalla AMK+-näytön saat suorituksesta Karelia-ammattikorkeakoulun opintosuorituksen, jota voit hyödyntää halutessasi myöhemmin, jos pyrit korkeakouluun jatko-opintoihin.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan pelkkiä AMK+-näyttöjä, ota yhteys omaan opinto-ohjaajaasi.

Valokuvaus ja kuvankäsittely 5 op
Verkkoviestintä 5 op
Videokuvauksen perusteet 5 op
Äänityön perusteet 5 op