Motion Graphics 5 op

Opintojaksolle voi osallistua kolme väyläopiskelijaa kerrallaan. Opinnot tapahtuvat viikoilla 4-15.

Osaamistavoitteet

Opinnon jälkeen

  • osaat liikkuvan kuvan efektoinnin ja värikorjauksen perusteet ja termilogiaa
  • pystyt animoimaan graafisia elementtejä ja korjaamaan videokuvan värejä

Keskeinen sisältö

  • efektoinnin, värikorjauksen ja kuvankäsittelyn työpajat
  • tutustuminen Adoben ohjelmistoihin ja niiden keskenäiseen integraatioon liikkuvan kuvan viitekehyksessä
  • virtuaalilavastukseen perehtyminen, materiaalin resoluution merkityksen jälkikäsittelyssä
  • liikkuvan kuvan efektoinnin mahdollisuuksien ja rajoitteiden ymmärtäminen

AMK+ -NÄYTTÖ

Sisältö

Arvioiva kaksiosainen portfolio (työnäytteet kuvaus, editointi)

Osa 1:
Työnäytteet (kuvakansio, sähköinen portfolio tms.)

Osa 2:
Kirjallinen osa, jossa opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja tekemistään annetun lähdekirjallisuuden sekä oman kokemuksen vuoropuhelulla. Lähdekirjallisuus määräytyy lisänäyttöön kuuluvien opintokokonaisuuksien teorian pohjalta.
Näytön arviointikriteerit vielä tehtävä!

Lisätietoja