Social Contacts 2 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

 • opiskelija saavuttaa sellaiset vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat viestimisen erilaisissa media-alan kansainvälisissätilanteissa
 • hän tiedostaa kuinka kulttuurierot vaikuttavat viestintään ja pystyy työskentelemään eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa
 • opiskelija tunnistaa oman opiskelutyylinsä ja pystyy käyttämään opiskelustrategioita tehokkaasti apuna kielitaidon kehittämisessä ammatilliselle tasolle
 • hän käyttää kieliohjelmia, sanakirjoja ja muita lähteitä aktiivisesti englannin opiskelussa
 • opiskelija osaa toimia työelämän viestintätilanteissa ja kertoa koulutuksestaan ja ammatti-alastaan
 • hän tutustuu oman alansa erilaisiin työnimikkeisiin ja työtehtäviin
 • hän oppii viestimään tilanteen vaatimalla tavalla ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä
 • opiskelija pystyy lukemaan oman alan englanninkielisiä tekstejä sanakirjoja ja muita välineitä käyttäen ja etsimään tietoa omasta alastaan

Keskeinen sisältö

 • oppimisstrategiat
 • tiedonhaku
 • kirjallinen viestintä (sähköposti, raportointi)
 • suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu)
 • median alakohtaiset aiheet sekä tulevaan ammattiin liittyvää sanastoa

Lisätietoja