Sociala Kontakter 3 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

 • tiedostat oman vieraan kielen oppimistyylisi ja hallitset erilaisia oppimisstrategioita
 • osaat käyttää erilaisia välineitä vieraskielisen tekstin tulkinnassa ja tuottamisessa
 • osaat viestiä ruotsin kielellä arkipäivän tilanteissa sekä oman alan keskeisissä tehtävissä
 • osaat kertoa itsestäsi, ammattikorkeakouluopinnoista ja tulevasta työstäsi ruotsiksi
 • tunnet työnhakuprosessin keskeiset vaiheet ja osaat laatia siihen liittyviä dokumentteja sekä viestiä sähköpostitse ja puhelimitse asiaankuuluvalla tavalla ymmärrät keskeisimmät kulttuurierot suomalaisten ja ruotsalaisten välillä ja näet niiden merkityksen kulttuurienvälisessä viestinnässä
 • hallitset tulevaan ammattiisi ja työtehtäviisi liittyvän keskeisen sanaston ja pystyt tulkitsemaan oman ammattisi kannalta keskeisiä tekstejä

Keskeinen sisältö

 • kielten oppiminen
 • itsestä kertominen
 • småprat (arkipäivän viestintätilanteet)
 • työ ja opiskelu
 • puhelinkeskustelut ja sähköposti
 • työnhakuprosessi
 • kulttuurierot
 • oman alan työnkuvaus ja keskeinen terminologia

Lisätietoja