Suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan.

Osaamistavoitteet

 • saat viestiä kirjallisesti ja suullisesti kohderyhmän ja viestintätilanteen vaatimusten mukaisesti
 • saat kirjoittaa kieleltään huoliteltuja asiatyylisiä tekstejä
 • osaat soveltaa eri tilanteisiin sopivia raportointi- ja asetteluohjeita
 • osaat laatia keskeisiä viestinnän alalla tarvittavia tekstejä
 • osaat suunnitella ja toteuttaa selkeän suullisen esityksen media-alaan liittyvästä aiheesta
 • osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • osaat suunnitella palaverin ja toimia siinäeri tehtävissä. osaat kirjoittaa palaverin asiakirjoja
 • osaat muodostaa itsestäsi realistisen käsityksen viestijänä
 • osaat kehittäätyöelämässä tarvittavia viestintätaitojasi

Keskeinen sisältö

 • kokous- ja palaveriharjoitukset ja ryhmäviestinnän analysointiharjoitukset
 • kielenhuollon harjoitukset
 • asiakirjojen laatiminen: apurahahakemus, liikekirjeet, CV
 • verkkokirjoittamisen periaatteisiin tutustuminen
 • erilaisten suullisten esitysten valmistelu ja pitäminen
 • haastattelun tekeminen
 • oman viestinnän analysointi ja arviointi
 • vertaispalautteen antaminen

Lisätietoja opintojen toteutuksesta