Tapahtumatuotanto 6 op

Opintojaksolle voi osallistua viisi väyläopiskelijaa kerrallaan. Opinnot tapahtuvat viikoilla 2-20.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee tapahtumatuottamisen perusteita
 • tuntee media-alan tuotanto- ja työprosesseja
 • tuntee media-alan työtehtäviä
 • ymmärtää projektityöskentelyn mahdollisuuksia ja vaatimuksia
 • osaa työskennellä tiimissä

​Keskeinen sisältö

 • opiskellaan tapahtumatuottamisen sekä tuotanto- ja työprosessien perusteita
 • opintojakso toteutetaan osittain jossain tapahtumassa
 • toimittaminen/journalismi integroituna osin Suullisen ja kirjallisen viestinnän opintojaksoon
 • toiminallisissa työpajoissa harjoitellaan digitaalisen mediatuotannon työtehtäviä ja
 • työvälineohjelmistoja
 • työpajat koostuvat verkkovideo-, verkkomedian ja äänituotannon työpajasta ja Scifest -työpajasta

Lisätietoja